O nama

Beogradska otvorena škola nije obična škola, iako se u njoj marljivo uči. U njoj se, naime, ne školuje uski stručnjak koji se ustručava da bilo šta misli i čini izvan svoje struke, nego razvijena ličnost otvorena za sutrašnji dan sveta. Da Škola prevazilazi uobičajeno obrazovanje za jednu struku i zahteva razvijenijeg duhovnog čoveka, vidi se već po tome što su polaznici ove Škole uspešni studenti završnih godina raznih struka.

Zalažemo se zato za Školu koja razvija kritičko mišljenje, a ne za Školu koja neguje pasivno pamćenje: neko može puno da pamti a da ništa ne razume! Želimo da iz naše Škole ne izađu uski stručnjaci, nego široko obrazovani ljudi: Škola ne proizvodi toliko stručnjake koliko stvara mislioce! Hteli bismo da osnovni metod našeg rada bude strpljiv i plodan razgovor, a ne predavanje ex-catedra: od kulture govora prema kulturi razgovora! To je jedini put koji može da jemči da među misliocima ne bude dogmatika, među vernicima fanatika, a među političarima tirana.

Nije reč o tome da se studentima predaje puko znanje, nego da se kod njih razvije volja za saznanjem. Ne radi se o tome da se ponude gotove istine, nego da se razvije ljubav prema istini i životu, istini i smislu. Isključivi cilj Škole nije da polaznici mnogo toga znaju nego, da nauče kako se stiče znanje.

 

prof. dr Đuro Šušnjić

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs