XXIV generacija Beogradske otvorene škole

   

Аna Marović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ana Marović rođena je 26. jula 1993.  u Valjevu, živi u Beogradu. Završila je Trinaestu beogradsku gimnaziju, društveno-jezički smer. Diplomirala je na Pravnom fakultetu 2016. godine na međunarodno-pravnom smeru. Tokom druge i treće godine studiranja primala je stipendiju ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a tokom četvrte godine stipendiju Pravnog fakulteta. Radila je praksu u Unicredit banci u Direkciji za pravne poslove, kao i u Prvom osnovnom sudu, krivično odeljenje. Aktivno se bavi sportom, majstor karatea 1. dan i majstor japanske borilačke veštine nindžice 3. dan. Zanima je humanitarni rad, novinarstvo i filmovi. Govori engleski jezik, a služi se i nemačkim.   

Andrijana Gavrilović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Andrijana Gavrilović rođena je 1993. godine u Šapcu, gde je završila osnovnu školu i Šabačku gimnaziju, filološki smer. Apsolvent je Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, smer međunarodna politika. Bila je angažovana u Studentskoj uniji FPN. Volontira u Centru za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, u sektoru za korporativnu saradnju i trenutno stažira u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Interesuje se za pitanja bezbednosti, pogotovo cyber bezbednosti Republike Srbije i parlamentarne kontrole službi, kao i za međunarodnu politiku. Tečno govori engleski jezik, a služi se španskim i francuskim.


   

Anica Petrović, Fakultet političkih nauka, Beograd

Anica je rođena u Zrenjaninu, februara 1994. godine. Studentkinja je završne godine novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Prethodne godine (2015/2016) pohađala je Akademiju liberalne politike u organizaciji Libeka, tokom koje spoznaje vrednost neformalnog obrazovanja. Članica je neformalne organizacije Lean In Serbia, u kojoj se zalaže za veću zastupljenost žena na liderskim pozicijama u sferi biznisa, javnog života i akademije. Ove godine je sa drugarima otvorila firmu GoWeb u kojoj je angažovana u oblasti digitalnog i content marketinga. Na internetu ili iz knjiga uvek čita nešto u vezi sa bihevioralnom naukom, marketingom, strateškim komuniciranjem, preduzetništvom ili informacionim tehnologijama. Voli planinarenje i jogu. Entuzijasta je.   

Dušan Pavlović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Dušan Pavlović je rođen 1990. godine u Beogradu gde i sada živi. Diplomirao je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, gde je trenutno student master akademskih studija na smeru za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja. Tokom studija je bio aktivan na projektima istraživačkog i razvojnog karaktera usmerenim na probleme različitih marginalizovanih grupa. Kroz programe prakse je upoznat sa radom nevladinih organizacija i državnih ustanova iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravlja i pravosuđa. Glavne oblasti interesovanja su mu migracije, zdravlje i socijalna inkluzija. Uvek je u potrazi za novim iskustvima i načinima da unapredi sebe i svoje okruženje.   

Goran Zeljković, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Goran Zeljković je rođen 1994. godine u Pančevu, gde je završio Ekonomsko-trgovinsku školu "Paja Marganović", smer finansijski tehničar. Trenutno živi u Beogradu. Student je završne godine na Fakultetu bezbednosti, izborna grupa - studije odbrane. Angažovan je, kao student istraživač, u Centru za istraživanje humane bezbednosti. Posebna interesovanja su mu totalitarizam, Holokaust i oružani konflikti. Uživa u kvalitetnim knjigama, filmovima i serijama. Studije u Beogradskoj otvorenoj školi vidi kao odličnu priliku za lični razvoj i iskustvo koje će mu pomoći u daljoj akademskoj karijeri.   

Ivona Pendić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Ivona Pendić, rođena 25.10.1993. godine u Kraljevu, gde je završila osnovnu školu i društveno jezički smer Gimnazije. Trenutno je četvrta godina na Fakultetu političkih nauka, smer novinarstvo i komunikologija. Od 2013. godine aktivno se bavi volonterskim radom na sportskim događajima. Završila je obuku za sportskog novinara u sportskoj redakciji lista "Blic". Posebno je zainteresovana za oblasti komunikologije, marketinga i odnosa s javnošću. Voli filmove i jezike.   

Jovana Georgievski, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jovana Georgievski je studentkinja ruskog jezika, književnosti i kulture. Smatra da je neformalno obrazovanje veoma važno, a na svom aktivno radi učešćem na raznim treninzima, seminarima, konferencijama i volonterskim programima u Srbiji i inostranstvu. Saradnica je Portala Mingl Beogradske otvorene škole još malo pa sedam godina. Tečno govori engleski i ruski, a služi se češkim i francuskim jezikom.   

Kristina Kalajdžić, Pravni fakultet, Univerzitet Džon Nezbit

Kristina Kalajdžić je rođena 31. avgusta 1993. godine u Austriji, a živi u Beogradu. Završila je Osmu beogradsku gimnaziju, trenutno je student IV godine Pravnog fakulteta. Kroz celo svoje školovanje aktivno je učestvovala u vannastavnim aktivnostima, prvenstveno preko članstva u parlamentu. Bila je predstavnik svoje škole u Kancelariji za mlade opštine Voždovac. Učestovala je u simulacijama suđenja i arbitražnih postupaka kao i takmičenju iz Retorike. Trenutno je demonstrator u nastavi na predmetima Retorika i Opšta sociologija i sociologija prava. Oblasti interesovanja su joj Međunarodno pravo kao i nauke koje se iz različitih aspekata bave fenomenom ljudskog društva. U slobodno vreme voli da putuje i upoznaje ljude.

 


   

Marko Mitrović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Marko je rođen 1993. godine u Jagodini gde je završio gimnaziju. Student je sociologije na Filozofskom fakultetu. Od 2014. godine je član Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu, a od 2015. je koordinator iste. Bio je deo istraživačkog tima na nekoliko projekata, od kojih je jedan istraživanje u okviru Instituta za sociološka istraživanja. U fokusu interesovanja su mu ljudska prava sa akcentom na rodnoj ravnopravnosti, kao i sociološke teorije koje se bave pitanjima identiteta, posebno nacionalnog. Želja mu je da postdiplomske studije završi u Francuskoj. Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom.

 


   

Marko Pantić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Rođen je 21. maja 1994. godine u Beogradu, ali je do polaska na studije živeo u Kruševcu. Završio je osnovnu školu Jovan Popović, pa srednju Ekonomsko-trgovinsku (smer: pravni tehničar). Student je IV godine Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, pravosudno-upravna nastavna grupa. Oblasti interesovanja, pored prava, su mu sport, politika i mediji. Rad u BOŠ-u vidi kao šansu pre svega za upoznavanje mladih i ambicioznih ljudi, a potom i priliku za dalje usavršavanje i sticanje novih znanja.

 


   

Mijat Barjaktarević, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Mijat Barjaktarević rođen je 1993. godine u Kragujevcu gde je završio osnovnu i srednju školu. Trenutno je apsolvent na Fakultetu političkih nauka, smer za međunarodnu politiku. Kao stipendista američke vlade, sedmi semestar je završio na Univerzitetu Wyoming u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom osnovne škole, a nakon toga i kroz članstvo u Đačkom parlamentu Prve kragujevačke gimnazije, dosta vremena je posvetio omladinskom aktivizmu. Internacionalna iskustva stiče organizovanjem i učestvovanjem na brojnim projektima, konferencijama i letnjim školama. Kao posebno značajno iskustvo izdvaja učešće na letnjoj školi “The International Center for Leading Studies” na Kritu u Grčkoj i sedmodnevnu letnju školu Ruske predsedničke akademije u Kazanju. Posebna oblast interesovanja mu je rad vladinih i nevladinih organizacija u oblasti međunarodnog razvoja i održivog mira.   

Milica Karić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Rođena 1990. godine. Diplomirala je na odseku za antropologiju i etnologiju, trenutno završava  Interdisciplinarne master studije Jugoistočne Evrope (ISEES) na Fakultetu političkih nauka. U okviru programa razmene provela je godinu dana na Univerzitetu u Gracu, gde je imala priliku da učestvuje u aktivnostima Centra za Studije Jugoistočne Evrope. Pohađala je brojne seminare koji su obrađivali teme demokratizacije, ljudskih prava i održivog razvoja. Dobitnica je stipendija Dositeja i GoStyria. Zanimaju je savremena politika i kultura Zapadnog Balkana. Govori tečno engleski i ruski, a služi se i italijanskim i španskim.   

Milica Vukadinović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Milica Vukadinović rođena je 1993. godine. Završila Gimnaziju u Kuršumliji, prirodno-matematički smer. Studentknja je IV godine na Fakultetu organizacionih nauka, smer informacioni sistemi i tehnologije. Član Mense Srbije. Posebna oblast interesovanja su joj društveno odgovorno poslovanje i socijalno preduzetništvo. Govori engleski jezik, a uči i nemački, ruski i španski. Aktivno se bavi sportom i obožava da putuje.   

Monika Marić, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Monika Marić je rođena u Sremskoj Mitrovici, gde je završila društveno-jezički smer u Mitrovačkoj gimnaziji. Diplomirala je u septembru 2016. godine na Filološkom fakultetu, smer Albanski jezik, književnost i kultura. Trenutno upisuje master akademske studije Kulture u dijalogu. Učestvovala je na brojnim međunarodnim seminarima iz oblasti politike i kulture. Volontira kao prevodilac na prvom humanitarnom Red Info Portal-u koji će biti elektronski medij namenjen promociji humanosti i pozitivnog pogleda na svet. Fascinirana knjigama i lepotom prirode. Muzički obrazovana, voli klasiku, ceo život posvetila sportu. Pored albanskog govori engleski i uči nemački.   

Nevena Arsić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Rođena sam u Gnjilanu 14. avgusta 1994. godine. Srednju, Gimnaziju završila sam u Kosovskoj Kamenici koja nosi istoimeni naziv mesta. Trenutno sam student IV godine na Fakultetu političkih nauka, na smeru za međunarodne odnose. Svoje dalje studije želela bih da nastavim u Francuskoj. Zanimaju me oblasti kulture, diplomatije, kao i humanitarni rad u najugroženijim područjima.
Govorim engleski i služim se grčkim jezikom. U slobodno vreme volim da čitam, idem u pozorište, družim se sa prijateljima, treniram...   

Nevena Dučić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nevena Dučić, rođena  17. novembra 1994. godine u Priboju gde završava osnovnu i srednju ekonomsku školu kao đak generacije i nosilac Vukove diplome. Trenutno je studentkinja četvrte godine Ekonomskog fakulteta (oblast računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja), dok je u prethodnoj godini bila proglašena za najboljeg studenta svoje generacije. Na matičnom fakultetu je mentor mlađim kolegama, voli književnost i muziku, a slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima. Interesuje je borba protiv siromaštva, dok bi u budućnosti volela da se bavi poslovima koji uzimaju u obzir ekonomske i pravne aspekte.   

Nevena Milojević, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nevena Milojević rođena je u Rači, 28. Januara 1992. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru  Srpska književnost i jezik sa komparatistikom. Bavi se neformalnim novinarstvom u kulturi i pomalo pozorišnom kritikom. Nada se da je njena vokacija pisanje u mnogobrojnim manifestacijama – pokušava da piše drame, kratke priče i kolumne. Prošla je dodiplomski program u Centru za ženske studije, i feminizam, kao i druge društvene teorije, shvata kao stalno preispitivanje granica identiteta. Posebno je zanima postkolonijalna i kvir teorija, sociologija književnosti, politika umetnosti i postdramsko pozorište. Tvrdoglavo spaja nespojivo te voli i stripove i modu, i japanske animee i jugoslovensku kinematografiju.   

Rastko Lukić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Rastko Lukić, rođen u Subotici gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Student je IV godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posebno je zainteresovan za oblast privrednog prava i ekonomiju. Ambiciozan i timski igrač. Poštovalac liberalnog kapitalizma i veliki zagovornik slobode pojedinaca. Govori engleski i uči francuski jezik. Planira da nastavi studije u inostranstvu.   

Sonja Rodić, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sonja Rodić je rođena 2. aprila 1992. godine u Vrbasu. Trenutno je studentkinja Šumarskog fakultet, na odseku Tehnologije, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta, kao i studentkinja Primenjenih umetnosti na odseku Dizajn enterijera i nameštaja. Kroz rad u Crvenom krstu, NVO Osmehu, bavila se omladinskim aktivizmom. Bila je uredniica Omladinskih radio emisija u srednjoj školi dok je tokom studija volontirala na Muzeju nasilja i Off Frame festivalu. Učestvovala je na raznim konferencijama, radionicama i konkursima vezanim za dizajn nameštaja, među kojima je bila nagrađena na konkursu Idea group za idejno rešenje naslona stolice. Nakon konkursa radila je kao ilustratorka za istu kompaniju. Takođe aktivan projekat MUSE je izabran za postavku Young Balkan Designers u okviru Mikser Festivala. Motiviše je saznanje da pažljivim i pametnim projektovanjem možemo doprineti zajednici, te se često i sama u dizajnu vodi socijalnim motivima.

 


   

Stefan Simić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Stefan Simić rođen je 1992. godine u Beogradu. Završio je osnovnu školu Veselin Masleša na Voždovcu.  Pohađao je VIII beogradsku gimnaziju gde je završio prve tri godine. Poslednju godnu srednje škole završava u SAD, Ilinois, Galesburg highschool gde dobija košarkašku stipendiju. Igrao je košarku i u Španiji, za košarkaški klub Blanes iz Ljoret de Mar-a. Učestvovao je u brojnim diskusijama i okruglim stolovima organizovanim pod pokroviteljstvom Centra za američke studije SAD i učestvovao na izradi „Pojmovnika američkih predsedničkih izbora“. Trenutno je student četvrte godine Fakulteta političkih nauka. Oblasti interesovanja su mu međunarodni odnosi i politička teorija.


   

Stefan Stojaković, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stefan Stojaković rođen je 17. oktobra 1992. u Sarajevu, živi u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti makroekonomske analize i politike, a trenutno je student master akademskih studija na istom fakultetu. Društveno je odgovoran i volonterski aktivan u više organizacija. Govori engleski i nemački jezik. Prošlogodišnji polaznik programa „PolitiKAS“ u organizaciji BOŠ-a i Fondacije Konrad Adenauer. Oblasti interesovanja: javne finansije, unutrašnja i spoljna politika, zaštita životne sredine, urbanizam i urbani razvoj.

 

   

Tijana Veković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zovem se Tijana Veković. Rođena sam u Beogradu gde sam završila Četrnaestu beogradsku gimnaziju. Apsolvent sam sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer kulture i zajednice. Posebne oblasti mog interesovanja su rodna ravnopravnost, socijalna pravda i borba protiv siromaštva i diskriminacije. Tečno govorim engleski, dok se na francuskom i španskom mogu sporazumeti.

 

 

   

Uroš Begović, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Uroš Begović rođen je 1993. godine u Beogradu, odrastao u Ljigu gde je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a trenutno živi u Beogradu. Apsolvent je na Fakultetu bezbednosti, smer odbrana. Učesnik je programa usavršavanja Centra za mirovne operacije Vojske Srbije i Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti. Nosilac je priznanja za datu krv i potpisnik donatorske kartice davaoca organa i tkiva. Uže oblasti interesovanja su Iran i region Bliskog istoka, geopolitika, civilno-vojni odnosi i vojna sociologija, doktrine i strategije. Tečno govori engleski, služi se hebrejskim i usavršava farsi.

 

   

Virdžinija Saveska, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Virdžinija Saveska je rođena 20. oktobra 1994. godine u Beogradu. Završila je Filološku gimnaziju, smer: živi jezici – engleski jezik. Trenutno je student četvrte godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer: međunarodna politika. U akademskoj 2015/2016. godini bila je koordinator na Osnovnom kursu debate na Fakultetu političkih nauka. Zahvaljujući debati, učestvovala je na mnogim međunarodnim turnirima i sarađivala sa Institutom za evropske poslove, Centrom za evroatlantske studije i slovačkom organizacijom MESA 10. Tečno govori engleski i nemački jezik, a od 2016. godine uči portugalski jezik. Oblasti interesovanja su joj međunarodni odnosi, studije mira, međunarodno pravo i savremena politička teorija.

 

   

Vuk Damnjanović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Vuk Damnjanović  rođen je 1994. u Beogradu gde živi i studira.  Završio Sportsku gimnaziju. Trenutno je student završne godine osnovnih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka. Oblasti interesovanja su mu društveno ponašanje i savremena društvena istorija Balkana. Smatra da praksu treba stavljati ispred teorije. Trenirao je mačevanje duži niz godina. I dalje je posvećen fizičkim aktivnostima. Smatra da treba  raditi na stvaranju sklada tela I duha.

 

   

Zorana Brujić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zorana Brujić rođena je 23. novembra 1994. godine u Beogradu. Student je IV godine Pravnog fakulteta. Učestvovala je na takmičenju simulacija suđenja iz oblasti diskriminacije, sa odlikom položila završni test škole Evropskih integracija u organizaciji kluba Beoalpbach i mesec dana je provela na praksi u advokatskoj kancelariji „Živko Mijatović i partneri“. Dva puta je volontirala na međunarodnim kampovima koji se bave zaštitom životne sredine. Posebno je interesuju ljudska prava, održivi razvoj, ekonomska politika i istorija. Tečno govori engleski, nemački, španski i italijanski jezik, a poznaje i osnove francuskog jezika.

   

Luka Marković, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum

Luka Marković rođen je 1992. godine u Smederevskoj Palanci. Živi u Beogradu. Završio je Palanačku gimnaziju. Apsolvent je psihologije. Od stranih jezika govori engleski jezik. U toku studiranja bio je redovan član Studentskog Parlamenta. Volontirao je na raznim projektima. Kao najznačajnije ističe program psihosocijalne podrške ljudima pogođenih poplavama. Bio je član organizacionog tima Evropskog juniorskog prvenstva u orijentiringu na Kopaoniku. Kao glavne oblasti interesovanja ističe društvene promene, borbu za ljudska prava i jednakost među ljudima. 

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs