Umrežavanje

Jeste li znali da Beogradska otvorena škola okuplja 1093 bivših studenata u svojoj Alumni organizaciji? Biti student Beogradske otvorene škole preporuka je za kasnije zaposlenje – Nikada ne znaš da li je neki BOŠ-ovac sa druge strane!

Beogradska otvorena škola nudi različite mogućnosti, a samo od studenata zavisi koliko će ih iskoristiti u svoju korist.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs