Program „Studije budućnosti“

Jednogodišnji akademski program Studije budućnosti namenjen je odabranim studentima završnih godina univerziteta u Srbiji koji žele da prošire svoja znanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka i da steknu veštine koje im mogu koristiti u budućem profesionalnom radu.

Studije budućnosti imaju za cilj da studente upoznaju sa glavnim globalnim trendovima i izazovima pred kojima se nalazi savremeni svet. Ove studije treba da pruže odgovor na pitanje kako se oblikuje savremeno društvo prateći iskustva iz prošlosti, ali i otvarajući pitanja od važnosti za društveni, kulturni, politički i antropološki razvoj savremenog čoveka. Ako se prepoznaje i razume budućnost veći su izgledi da će svako pronaći i osmisliti svoje mesto u velikim civilizacijskim i istorijskim događajima koji već prožimaju i oblikuju svakodnevni život. Studije budućnosti treba da podstaknu i razviju interesovanje i debatu o najznačajnijim pravcima kretanja druge decenije 21. veka i da studentima omoguće uvid u najvažnija pitanja koja će se postavljati u budućnosti pred savremeno čovečanstvo: odnos države i društva, izazovi post-demokratskog sveta, razvoj novog multipolarnog sveta, dometi globalizacije, održivi razvoj, pitanje identiteta i nacionalne države, političko ujedinjenje Evrope i budućnost evropskih integracija, medijsko oblikovanje sveta, društvo znanja i nove tehnologije, nanotehnologija i nova tehnološka revolucija, budućnost radne snage, genetika.

Program „Studije budućnosti“ temelji se na multidisciplinarnim modulima znanja i veština, programu prakse i pisanju završnog rada.
 

 • Multidisciplinarni moduli imaju za cilj razvoj znanja, veština i društvene svesti studenata. Moduli su svojom sadržinom usmereni na četiri celine: budućnost države i društva, budućnost Evrope, budućnost socio-ekonomskog razvoja i veštine budućnosti. Nastava na svim modulima obavezna je za studente koji upišu program. Moduli znanja i veština omogućavaju studentima da kritički i argumentovano pokreću i učestvuju u debatama o budućnosti države i društva, Evrope i socio-ekonomskog razvoja. Veštinama za budućnost studenti imaju mogunost da unaprede svoje veštine kao što su: asertivna komunikacija, event management, onlajn reputacija i digitalna pismenost, kao i veštine javnog nastupa i poslovne komunikacije i brojne druge u cilju vašeg ličnog i profesionalnog razvoja. 

 • Program prakse omogućava studentima da steknu pravu sliku o konkretnim radnim zadacima i oprobaju se u realnom radnom okruženju u partnerskim organizacijama i institucijama.

 • Pisanjem završnog rada studenti će naučiti kako da osvoje određenu oblast intenzivnim programom istraživanja i analize određene teme, a pre svega kako da formiraju i ojačaju kritičko mišljenje. Studenti mogu da izaberite jednu od dve ponuđene forme završnog rada: akademski rad ili predlog za praktičnu politiku. Akademskim pisanjem podstiče se akademska interakcija studenata i osnažuje je se kritičko mišljenje kroz unapređivanje metodoloških i istraživačkih kapaciteta studenata. Pisanjem predloga za praktičnu politiku stiču se znanja i veštine potrebne za izradu delotvornih predloga za praktičnu politiku (policy papers). Studenti prolaze obuku o oba načina pisanja i onda se konačno odlučuju o formi njihovog završnog rada.

 

Umrežavanje – Beogradska otvorena škola okuplja 1113 nekadašnjih studenata u svojoj Alumni organizaciji. Završetkom programa studenti postajete njen deo i na taj način stiču najmanje 1113 preporuka, saradnika i prijatelja.

 
Šta dobijaju studenti Studija budućnosti?

 • dodatno obrazovanje iz društvenih i humanističkih nauka;

 • veštine neophodne za dalji akademski i profesionalni napredak;

 • praksu u partnerskim institucijama i organizacijama;

 • kontakte sa vrhunskim profesorima i stručnjacima iz Srbije i inostranstva;

 • mogućnost da objave rad u zborniku BOŠ-a;

 • korišćenje biblioteke Beogradske otvorene škole sa preko 3.000 naslova;

 • mogućnost uključivanja u projekte Beogradske otvorene škole;

 • diplomu BOŠ-a;

 • mogućnost odlaska na razne seminare i letnje škole u zemlji i inostranstvu.

 

Evaluacije programa u školskoj 2015/2016. godini

 

Prolećni semestar 2015/2016. godine

Prateći najviše obrazovne standarde, tim Beogradske otvorene škole sprovodi temeljnu evaluaciju rada na obrazovnom programu "Studije budućnosti".

Rezultati pisanih evaluacija, koje obrađuju svaku aktivnost, pokazuju dostignuća predavača i saradnika Beogradske otvorene škole tokom prolećnog semestra 2015/2016. godine.

Studenti su na kraju akademske godine bili zamoljeni da procene svaku aktivnost ocenama u rasponu od 1 (najniža) do 5 (najviša).

 

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs