Novembar na "Studijama budućnosti"

Novembar na programu "Studije budućnosti" studenti i studentkinje XXIV generacije započeli su aktivnom diskusijom i predavanjem profesora Ivana Milenkovića na temu Odsustvo kritičkog mišljenja. Ovim predavanjem započela je novembarska nastava na modulu Budućnost države i društva.

Rade Rakočević, predsednik Alumni organizacije, je na modulu Veštine za budućnost sa polaznicima razgovarao o liderstvu odnosno o tome Šta lidera čini liderom. Radionicom Javni nastup nastavljene su aktivnosti na ovom modulu. Studentkinje i studenti su sa Evicom Kuč iz Beogradske otvorene škole imali prilike da najpre razgovaraju o tome kako treba da izgleda dobar javni nastup, a potom je usledila i simulacija javnog nastupa na osnovu prethodno zadatih tema prilikom koje su studenti dobijali sugestije i smernice radi usavršavanja ove veštine. U nastavku modula polaznici su razgovarali sa Natašom Filipović iz kompanije Ovation BBDO na temu Donošenje odluka kao početak i kraj svih (ne)uspeha. Poslednje novembarsko predavanje na ovom modulu posvetili smo emocionalnoj inteligenciji, kao veoma važnoj veštini za budućnost. Studenti su kroz testove, razgovor i radionicu sa Zoranom Jolić Marjanović sa Filozofskog fakulteta učili o ovoj veštini.

Sreda, rezervisana za modul Budućnost države i društva, nastavila se predavanjem o kapitalizmu i globalizaciji profesora Miroslava Prokopijevića, a sa Draganom Živojinovićem sa Fakulteta političkih nauka studenti su razgovarali o budućnosti međunarodnih odnosa.

Predavanjem profesora Dragana Stojkovića sa Ekonomskog fakulteta studenti su uvedeni u oblast svetske trgovine, a kroz aktivnu radionicu imali su prilike da stvore sliku kako funkcionišu ekonomska i klasična trgovina. Poslednje predavanje pred decembar na modulu Budućnost države i društva održala je Lorna Štrbac na temu U susret četvrtoj tehnološkoj revoluciji.

Pored predavanja na modulima Veštine za budućnost i Budućnost države i društva, održano je i specijalno predavanje na temu Advancing Leadership and Cultures in the 21st Century, Metjua Kvasiborskog, profesora sa Američkog instituta političkih i ekonomskih sistema iz Praga.

Kao završetak novembarskih aktivnosti, i uvod u ono što će studente čekati u decembru, održan je prvi sastanak Alumni2Students programa mentorstva. Na tom sastanku studenti su upoznali svoje mentore, predstavljen im je vodič programa mentorstva, kao i celokupan način funkcionisanja ovog programa. U ovoj akademskoj godini 27 izabranih alumnista mentoriše studentkinje i studente XXIV generacije. 

Fotografije sa naših dosadašnjih aktivnosti možete pogledati ovde.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs