Intenzivni modul Evropa kao uvod u aktivnosti prolećnog semestra na "Studijama budućnosti"

Predavanjem Jelene Babić iz Privredne komore Srbije i Milice Saračević iz Kancelarije za Evropske integracije, završen je intenzivni modul Evropa. Ovom prilikom studentkinje i studenti su sa Jelenom i Milicom razgovarali o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana.

Intenzivni modul Evropa podrazumeva set predavanja, na kojima će studentkinje i studenti imati prilike da steknu potrebna predznanja za nastavu na modulu Pogledi ka Evropi.

Na intenzivnom modulu, na uvodnom predavanju, studentkinje i studenti su takođe sa Jelenom Babić i Milicom Saračević razgovarali na temu prvih 65 godina Evropske unije, a održana je i radionica uz pomoć koje su studenti upoznati sa radom institucija Evropske unije i njihovim najvažnijim funkcijama koje obavljaju.

Marko Vujačić, politikolog sa Univerzitteta u Gracu, razgovarao je sa polaznicima o procesu kreiranja politika u EU, kao i o procesima donošenja odluka. 

Studentkinje i studenti, nakon odslušanog intenzivnog modula Evropa će pristupiti kraćem testu, gde će proveriti znanja koja su stekli na intenzivnom modulu.

Još jedna od aktivnosti u januaru bila je i obuka za pisanje završnog rada u formi akademskog pisanja, koji je jedan od obaveznih aktivnosti studentkinja i studenata na Studijama budućnosti. Vladimir Pavićević, profesor sa Fakulteta političkih nauka, dao je polaznicima smernice kako da napišu kvalitetan završni rad.

U ponedeljak, 30. januara, polaznici su imali prvo predavanje na modulu Budućnost države i društva znanja. Modul je otvorio profesor Dejan Šoškić sa Ekonomskog fakulteta, a sa studentima je razgovarao o Budućnosti socio-ekonomskog razvoja Srbije. Modul je nastavljen predavanjem Žarka Šunderića, direktora Centra za socijalnu politiku, koji se sa studentima razgovarao o nejednakostima u društvu, i otvorio diskusiju da li ona predstavlja trajni ili rešiv problem. 

Uvodno predavanje na modulu Pogledi ka Evropi održao je Vladimir Petrović sa Instituta za savremenu istoriju na Centralnoevropskom univerzitetu. Predavanje na temu Živimo li danas negativnu utopiju navelo je studente na razmišljanje i kvalitetnu debatu koju su vodili tokom predavanja.

Studentkinje i studenti su imali prilike i da gledaju nekoliko izvrsnih pozorišnih predstava, kao što su "Crvena: samoubistvo nacije" i "Žudnja", a nakon predstave "Leni" su čak razgovarali sa glumačkom ekipom i producentkinjom predstave. Ovakve i još mnoge vannastavne aktivnosti očekuju nas u prolećnom semestru.

Sve fotografije naših predavanja i druženja možete pogledati u našoj galeriji.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs