Aktivnosti

  • napredno dodiplomsko akademsko obrazovanje odabranih studenata univerziteta u oblasti društvenih i humanističkih nauka i veština;

  • program stažiranja;

  • umrežavanje bivših studenata i predavača;

  • izdavanje radova studenata i predavača.Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs