Ciljne grupe

  • odabrani studenti viših godina studija;

  • predavači na univerzitetima;

  • domaći i strani stručnjaci i istaknute javne ličnosti.Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs