Evaluacije programa u školskoj 2011/2012. godini

Jesenji semestar 2011/2012. godine

Prateći najviše obrazovne standarde, Odeljenje za napredne dodiplomske studije  Beogradske otvorene škole sprovelo je temeljnu evaluaciju svoga rada. Rezultati pismenih evaluacija, koje su obradile svaku aktivnost, pokazuje dostignuća predavača i saradnika Beogradske otvorene škole tokom jesenjeg semestra 2011/2012. godine. Studenti su bili zamoljeni da procene svaku aktivnost ocenama u rasponu od 1 (najniža) do 5 (najviša). Sve prosečne ocene prikazane su u grafikonima niže.

 

Modul "Građanska kultura i vrednosti"

 

Modul "Evropske integracije"

 

Alumni program

 

Psihološke radionice

 

Francuski jezik

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs