Generacija VIII

Đorđe Krstić
Bojan Vračević
Boris Majstorović
Danica Minić
Dejan Pavlović
Dragan Mihajlović
Dušan Đorđević
Igor Lončarević
Ivan Bakić
Ivan Kalafatić
Ivana Pantelić
Jasmina Šikmanović
Jelena Đolović
Jelena Jerinić
Jelena Marinković
Jelena Milošević
Jelena Pešić
Jovanka Mrdović
Katarina Ivanović Bjelić
Kristian Vukojičić
Ljiljana Radošević
Martina Andrić
Milena (Anđelić) Jovanović
Miloš Radaković
Miroslav Gordić
Nikola Gavrilov
Oliver Bačlić
Petar Grujić
Radmila Pejić
Sonja Stojanović Gajić
Tamara Vlastelica Bakić
Tanja Šarenac
Tatjana Jovanić
Tatjana Vlah
Aleksandra (Drobnjak) Ranković
Ana Jevtić
Andrija Janićijević
Željko Obradović
Bojan Đurić
Danijela Drašković Janković
Darko Natalić
Dragan Cvijić
Dragan Psodorov
Dušica Cvijanović
Goran Medić
Hana Gluhbegović
Jelena Savić
Jovana Mijušković Stepanović
Ljubica Uzelac
Marija Filipović
Marija Strenka Radovanović
Marko Tasić
Milana Vojinović
Milena Kekić
Miloš Plećaš
Miloš Samardžić
Miodrag Milosavljević
Mirjana Dimitrijević
Nebojša Matijašević
Neda Mirilović Trninić
Radmila Petrović
Radovan Vučićević
Saša Milosavljević
Sanja Božović
Sanja Stanković
Smiljana Tanasijević
Sonja (Milojević) Petrović
Srđan Kokotović
Tamara Gojković
Tamara Raftović Loštrek
Vladan Janković
Zagorka Kalentić Marković
Vladimir Hale
Vladislav Jović
Nazad

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: 381 11 30 65 830
Faks: 381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs