Generacija XXIII

Aleksandra Lazić
Aleksandra Zdravković
Anesa Omeragić
Aneta Goranović
Damir Turkmanović
Jelena Otašević
Jelisaveta Jovanović
Jovana Božičković
Katarina Tomić
Luka Bošnjak
Milica Mijatović
Miloš Milivojević
Minja Mijatović
Nikola Cuckić
Olivera Brković
Petra Živković
Ratko Nikolić
Sonja Kukić
Stefana Ćuković
Tatjana Nikolić
Nazad

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: 381 11 30 65 830
Faks: 381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs