Akademsko pisanje

Voditelj modula: mr Vladimir Pavićević, Fakultet političkih nauka
Demonstratorka: Ana Rakićević, Filološki fakultet

CiljCilj ovog modula je da studente poduči metodama i "know-how"-u iz oblasti akademskog pisanja. Akademsko pisanje zahteva određene standarde koji se tiču strukture, stila, preporuka i kritike. Cilj je da se ove veštine približe studentima, tako da oni mogu da ih samopouzdano koriste na poslediplomskim kursevima u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, gde je ovakvo znanje standardno i obavezno.

 

Dodatni cilj ovog kursa je da se poboljša kvalitet stila pisanja studenata BOŠ-a. Studenti se podstiču na analizu i kritiku informacija i znanja, pre nego na jednostavno publikovanje sekundarnih izvora.

Program

 1. Pre nego što počnete da pišete razmislite o cilju i publici
 2. Organizacija i raspored informacija
 3. Kritika kvalitativnog i kvantitativnog istraživačkog pristupa
 4. Pisanje radne verzije
 5. Grupisanje izvora
 6. Pisanje pisama i memoranduma
 7. Pisanje zapisnika i izveštaja sa sastanaka
 8. Pisanje pisanog rada na ispitu
 9. Analiza stila pisanja
 10. Pisanje teze
 11. Objavljivanje pisanih radova, pitanja i odgovori

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs