Finansijska tržišta i berzansko poslovanje

Voditelj modula: dr Dejan Erić, Bankarska akademija
Demonstrator: Marija Ilić, Saobraćajni fakultet

CiljNemoguće je govoriti o otvaranju prema svetu, širim društvenim i ekonomskim promenama i preporodu u ekonomskom smislu bez razvoja tržišnog načina privređivanja. U tim procesima razvoj finansijskog tržišta postaje jedan od osnovnih zadataka, jer ono predstavlja srce tržišne privrede i jedan od najvažnijih kanala povezivanja sa svetom. Na žalost, naš obrazovni sistem još uvek nedovoljno pažnje posvećuje izučavanju naučnih disciplina koje tretiraju ovu oblast ekonomske nauke. Cilj modula je da studente upozna sa osnovnim znanjima iz oblasti finansijskih tržišta i berzi, koje neupućenim korisnicima ponekad izgledaju mistično i tajanstveno.

 

Nastavni metodModul je koncipiran tako da pored sticanja osnovnih znanja, studenti imaju i praktičan rad i obuku kroz simuliranje berzanskog poslovanja. Tokom rada, neki studenti će osetiti radost dobitka, a drugi gorčinu gubitka, sa čime se skoro svakodnevno suočavaju milioni ljudi širom sveta. Na taj način će biti u prilici da popune jednu ogromnu prazninu koja postoji u njihovim znanjima, a koja nije stvar isključivo ekonomskog obrazovanja, već opšte kulture. Nadamo se da će što pre ova znanja zatrebati našim studentima. U toku trajanja modula predviđene su i odgovarajuće posete Beogradskoj berzi i nekoj od brokerskih kuća.

 

Program


 

 1. Osnovni elementi finansiskog sistema
 2. Savremena finansijska tržišta
 3. Pojam, značaj i podela finansijskih tržišta
 4. Prikaz svetskih berzi
 5. Najznačajnije finansijske institucije kao učesnici na finansijskom tržištu
 6. Podela, nastanak i razvoj berzi
 7. Pristupi regulativi finansijkih tržišta
 8. Beogradska berza - poseta
 9. Elementarno o portfolio menadžmentu – praktični aspekti
 10. Aktuelni trenutak razvoja domaćeg finansijskog sistema i tržišta
 11. Uloga akcijskog fonda u razvoju finansijskog tržišta u Srbiji

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs