Igra kao temelj kulture

Voditelj modula: prof. dr Ratko Božović, Fakultet političkih nauka
Demonstratorka: Nelica Pavlović, Filozofski fakultet

CiljCilj modula je da se studenti upoznaju sa igrom kao fundamentalnom kategorijom postojanja. Polazi se od pretpostavke da je homo ludens u savremenoj kulturi ozbiljno ugrožen, gde se nameće potreba revalorizacije ideje o igri kao nezaobilaznoj vrednosti i temelju kulture. Takve teme zanemarene su u programima univerziteta, tako da bi, preko ovog programa, bila popunjena jedna važna praznina u univerzitetskoj nastavi.

 

Program


 

 1. Definicija igre
 2. Klasifikacija igara
 3. Igra i kultura
 4. Igra i jezik
 5. Igra i umetnost
 6. Parateatarska igra
 7. Ritual: između pravila i slobode
 8. Obred - tajna koja se igra
 9. Igranje grada
 10. Politička igra
 11. a) Igra i nove forme društvenosti
  b) Dijalog: igra pitanja i odgovora

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs