Pisanje predloga praktičnih politika

Voditelj modula: Vladimir M. Pavlović, Beogradska otvorena škola
Demonstrator: Ana Rakićević, Filološki fakultet

CiljCilj ove obuke je da učesnicima pruži znanja i izvore koji su potrebni kako bi razvijali veštinu pisanja delotvornih predloga za praktičnu politiku. Polaznicima modula predstavljeni su osnovni elementi i aspekti praktične politike, kako bi metodološki pravilno pristupili rešavanju problema i ostvarivanju ciljeva definisanih u predlogu praktične politike.

Poseban akcenat u toku predavanja stavljen je na osposobljavanje polaznika za samostalan rad u oblasti realizacije i kreiranja praktične politike, pri čemu su studenti kroz grupni rad pristupali pisanju predloga praktične politike i aktivno, uz pomoć voditelja modula na konkretnim primerima savladali i naučili da manipulišu sadržajima bitnim za ostvarivanje određenih društvenih ciljeva.

 

Nastavni metodU prirodi ove obuke je da bude praktična i da pogađa potrebe njenih učesnika. Metodologija obuke se temelji na aktivnom učešću, uz naglasak na analizi autentičnih primera predloga za praktičnu politiku i primeni znanja i veština na kontekst u kom učesnici pišu predloge. U metodološko, smislu posebna pažnja posvećuje se atmosferi u kojoj je učesnik u centru pažnje, koja je interaktivna; učenju kroz praksu i radu u parovima i manjim grupama kako bi se uspostavila interakcija među učesnicima. Učesnici imaju ulogu informisanih i odgovornih odraslih polaznika, a treneri ulogu facilitatora.

 

Program


 

 1. Osnovni pojmovi praktične politike
 2. Vrsta i strukture predloga praktične politike
 3. Mreža praktične politike
 4. Struktura predloga praktične politike
 5. Konsultacije – pisanje predloga praktične politike
 6. Konsultacije – pisanje predloga praktične politike
 7. Konsultacije – pisanje predloga praktične politike
 8. Predaja radnih verzija predloga praktične politike
 9. Predaja radnih verzija predloga praktične politike
 10. Predaja finalnih verzija predloga za praktične politike
 11. Prezentacija predloga praktične politike

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs