Religija i društvo

Voditelj modula: dr Milan Vukomanović, Filozofski fakultet
Demonstrator: Nelica Pavlović, Filozofski fakultet

CiljGlavni cilj ovog modula je da se studenti upoznaju s religijskim fenomenima u njihovim raznorodnim društvenim, kulturnim, istorijskim i drugim pojavnim oblicima. Od studenata se očekuje da ispolje osetljivost prema razlikama, prema velikom broju kultura i religijskih tradicija među kojima živimo, kako u lokalnom tako i globalnom okruženju. Ta vrsta senzibilnosti će se kontrastirati sa monističkim, tradicionalističkim pogledom na svet koji je najčešće u opreci sa dominantnim tendencijama savremenog društva. Studentima će stoga biti pružena prilika da, pored vlastite tradicije, vide i Druge u njihovoj, drukčijoj perspektivi. Pored toga, posebna pažnja je posvećena nekim pitanjima od značaja za status religija u državama na prostoru bivše Jugoslavije: dijalog i pomirenje religijskih zajednica nakon rata, debata oko religijskog obrazovanja u javnim školama, prezentacija religijskih sadržaja u medijima, problem religijskih sloboda i slično.

 

Nastavni metod 

Nastava i obrazovanje studenata će seizvoditi na više različitih načina: predavanja;prezentacije uz originalne slajdove predavača ili video projekcije; tribine; studentski seminari i radionice; posete religijskim objektima u gradu. Za studente će, pre početka semestra, biti pripremljen i odgovarjuća hrestomatija, koja će sadržeti tekstove neposredno vezane s predloženim temama.

Program


 

 1. Kako razumeti i proučavati religjije danas?
 2. Judaizam u orahovoj ljusci
 3. »Druga jevanđelja«: Pravoverje i jeres u ranom hrišćanstvu
 4. Susretanja, granice i širenja religija u savremenom svetu
 5. Religija i društvo u savremenoj Kini
 6. Tribina: Balkanski idoli
 7. Religija i ekologija
 8. Religija i teorije zavere
 9. New Age: nevidljiva religija 21. veka
 10. Religije i sukobi
 11. Od izdajnika do sveca – Nikolaj Velimirović u kolektivnom pamćenju

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs