Postignuća

Selekcija, organizacija nastave za 33 studenta programa multidisciplinarnih dodiplomskih Studija budućnosti, akademska 2014/15.

Zimska škola timskog rada za studente 21. generacije, Tara, 21 student, 4 dana, februar/mart 2014.

Selekcija, organizacija nastave za 34 studenta programa multidisciplinarnih dodiplomskih Studija budućnosti, akademska 2013/14.

Zimska škola timskog rada za studente 20. generacije, Brzeće, 17 studenata, 4 dana, februar/mart 2013.

Selekcija, organizacija nastave za 31 studenta programa multidisciplinarnih dodiplomskih Studija budućnosti, akademska 2012/13.

Zimska škola timskog rada za studente 19. generacije, Brzeće, 17 studenata, 4 dana, mart 2012.

Selekcija, organizacija nastave za 35 studenta programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2011/12.

Zimska škola timskog rada za studente 18. generacije, Soko Banja, 25 studenta, 4 dana, mart 2011.

Selekcija, organizacija nastave za 34 studenta programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2010/11.

Zimska škola timskog rada za studente 17. generacije, Kopaonik, 20 studenta, 4 dana, februar 2010.

Selekcija, organizacija nastave za 30 studenata programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2009/10.

Zimska škola timskog rada za studente 16. generacije, Kopaonik, 30 studenta, 4 dana, februar 2009.

Selekcija, organizacija nastave za 35 studenata programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2008/09.

Zimska škola timskog rada za studente 14. i 15. generacije, Zlatibor, 34 studenta, 3 dana, februar 2008.

Selekcija, organizacija nastave za 35 studenata programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2007/08.

Selekcija, organizacija nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Programa EU i Balkan, akademska 2006/07.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, februar 2006.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Programa "EU i Balkan", akademska 2005/06.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, januar 2005.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Programa "EU i Balkan", akademska 2004/05.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2004.

Letnja škola prezentacije studentskih radova, Zlatibor, 70 studenata, 6 dana, 2003.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Programa "EU i Balkan", akademska 2003/04.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2003.

Letnja škola prezentacije tutorskih radova, Zlatibor, 35 studenata, 7 dana, 2002.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata programa "EU i Balkan", akademska 2002/03.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2002.

Letnja škola prezentacije tutorskih radova, Lepenski Vir, 35 studenata, 7 dana, 2001.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata programa "EU i Balkan", akademska 2001/02.

Zimska škola "Timski rad" za studente oba programa, Pokajnica, 70 studenata, 7 dana, 2001.

Letnja škola timskog rada za studente Glavnog programa, Lepenski Vir, 35 studenata, 7 dana, 2000.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata programa "EU i Balkan", akademska 2000/01.

Zimska škola akademskog čitanja i pisanja za studente Glavnog programa, Petnica, 35 studenata, 7 dana, 2000.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Otvorenog programa, akademska 1999/2000.

Zimska škola kursa kompjutera za studente BOŠ-a, Petnica, 35 studenata, 7 dana, 1999.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Otvorenog programa, akademska 1998/99.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 100 studenata, akademska 1997/98.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 60 studenata, akademska 1996/97.

Letnja škola o političkoj, ekonomskoj i kulturnoj rekonstrukciji Jugoslavije, zamak Dunđerski, Bečej, 20 polaznika, 10 dana, 1995.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 45 studenata, akademska 1995/96.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 25 studenata - akademska 1994/95.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 20 studenata, akademska 1993/94.Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs