Izborne aktivnosti

Pored obavezne nastave, studentkinje i studenti programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole imaju mogućnost da učestvuju u izbornim aktivnostima kao što su: psihološke radionice, igranje na berzi, kursevi stranih jezika, zimska škola timskog rada, škola računara i dr.

Psihološke radionice

Koordinatorka: Mr Tijana Miladinović, psihoterapeut, Institut za mentalnu higijenu, Alumni studentkinja BOŠ-a

Cilj

Svrha psiholoških radionica je da studentima pruže teoretsko i praktično znanje i da im tako omogući da sebe bolje upoznaju. Spuštanje u ponore sopstvene duše omogućava ljudima da bolje upoznaju i druge ljude. Otkrivanje sebe i drugih vodi studente ka boljem i prirodnijem načinu života i boljem suočavanju sa frustracijama. Teme radionica menjaće se u skladu sa potrebama i interesovanjima studenata i biće zasnovane na aktivnom učešću svih studenata.

Nastavne metode

Teme i nastavne metode psiholoških radionica zasnivaju se na principima racionalno-emotivne terapije (RET) i bihejvioralne terapije. Radionica je obrazovnog karaktera i pomaže mentalnom zdravlju i stabilnosti studenata BOŠ-a.

Program:

 • Upoznavanje - susret svih učesnika
 • Ko sam ja
 • Kako me drugi vide
 • Šta su osećanja?
 • Šta je uzrok osećanja?
 • Racinalno i iracionalno razmišljanje
 • Glavna racionalna i iracionalna uverenja i šta nastaje iz njih
 • Konstruktivna i nekonstruktivna osećanja
 • Promene u nama i oko nas nastale pod uticajem rata
 • Tehnike relaksacije
 • Scenska izvođenja - naš život
 • Vi još uvek ne znate sve o meni
 • Moja ličnost
 • Teškoće u komunikaciji
 • Tehike uspešnog razumevanja
 • Nenasilno rešenje konflikata
 • Neverbalna komunikacija
 • Trening za ljudska prava
 • Problem ljudske vrednosti
 • Vremenska mašina ili lični identitet
 • O ljubavi
 • Evaluacija radionice 

 

Zimska škola timskog rada

Zimska škola Beogradske otvorene škole posvećena je timskom radu i organizuje se tokom zimskog raspusta između dva semestra. Tim BOŠ-a organizuje radionice, treninge i simulacije o timskom radu za svoje studente. Osnovne tehnike timskog rada i njegov praktični razvoj pružaju studentima neophodno znanje u orijentaciji i pronalaženju uloge u bilo kojoj grupi u kojoj se mogu naći bilo u budućoj profesiji i naročito u društvenom radu. Jedan od ciljeva BOŠ-a jeste da stvori elitnu grupu mladih ljudi koji će naći svoje mesto u širem društvenom okruženju i promenama koje se tiču postignuća demokratskog društva.

Program:

 • Simulacije
 • Javni nastup na lokalnoj televiziji - sukob mišljenja
 • Prezentacija programa u nepoznatoj sredini
 • Motivacija ljudi
 • Postizborna koalicija: pregovarčja simulacija
 • Preglasavanje u uniformnoj grupi (iznajmljivanje prostorija)
 • Radionice
 • Timski rad – tehnike timskog rada
 • Koordinacija i komunikacija u timu
 • Rad u timu i priprema za kompromise
 • Aktivno slušanje, pregovori i debatovanje
 • Vođa i karakteristike vođe
 • Treninzi
 • Formiranje tima, put od grupe do tima
 • Uloge u timu
 • Proces donošenja odluke
 • Konflikti
 • Pregovori

 

Kursevi stranih jezika

 Strani jezik – Cilj ove aktivnosti je da se studentima omogući da steknu osnovna ili unapređena znanja određenog jezika, prema njihovom interesovanju (engleski, francuski jezik, nemački jezik i sl.).

 

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs