Moduli

Multidisciplinarne dodiplomske studije namenjene su najuspešnijim studentima viših godina studija, koji žele da prošire svoja znanja u oblasti građanske kulture, vrednosti građanskog društva i evropskih integracija. Program se temelji na multidisciplinarnim modulima, veštinama, programu stažiranja, tutorskom radu i pisanju završnog rada.

Multidisciplinarni moduli su svojom sadržinom usmereni na četiri celine: Građanska kultura i vrednosti, Evropske integracije, Studije budućnosti i Veštine. Svi moduli su obavezni za studente koji upišu Multidisciplinarne dodiplomske studije.

Tokom prvog semestra studenti pohađaju dva obavezna modula: "Građanska kultura i vrednosti" i "Evropske integracije".

Građanska kultura i vrednosti - Cilj modula je da upozna studente sa vrednostima građanskog društva i podstakne ih da učestvuju u izgradnji modernog, demokratskog društva u Srbiji. Realizujući nastavu na modulu želimo da omogućimo našim studentima da se:

 • upoznaju sa elementima i vrednostima građanskog društva i pretpostavkama njegovog razvoja;
 • upoznaju sa uslovima nastanka i funkcionisanja demokratske političke kulture;
 • upoznaju sa razvojem građanstva u Srbiji;
 • podstaknu na društveni angažman.


Evropske integracije - Cilj modula je da osposobi studente da učestvuju u izgradnji modernog, demkratskog društva u Srbiji i doprinesu procesu evropskih integracija Srbije. Realizujući nastavu na modulu želimo da omogućimo našim studentima da se:

 • upoznaju sa procesom evropskog ujedinjenja nakon Drugog svetskog rata;
 • osposobe da kritički promišljaju funkcionisanje i politike EU;
 • upoznaju sa pojmovima i odgovarajućom literaturom u oblasti evropskih integracija;
 • osposobe da aktivno učestvuju u procesu evropskih integracija.


Tokom drugog semestra studenti pohađaju dva obavezna modula: "Studije budućnosti" i "Veštine".

Studije budućnosti - Cilj modula je da se studenti upoznaju sa izazovima koji su pred čitavom ljudskom zajednicom – šta će biti sa nestankom klasičnih vidova energije, koja su to trenutno vrhunska dostignuća u alternativnim izvorima energije, koliko se tu para ulaže i koliko smo, kao društvo, blizu, odnosno daleko; zatim, koliko je daleko genetika otišla, i posebno, razvoj i primena nanotehnologija u svrhe lečenja; kakva je pretpostavljena demografska struktura u budućnosti, kako bi trebalo da se kreće razvoj radne snage i u tom smislu kakvo nam je obrazovanje potrebno da bismo u budućnosti imali na raspolaganju ljudske resurse koji bi mogli da obezbede kontinuirani privredni razvoj; pitanje identiteta, ljudskih prava i sloboda.

Veštine - Cilj modula je bio da studente opremi vešitnama koje će im biti neophodne u profesionalnoj karijeri. Studenti će imati priliku da vežbaju veštine:

 • retorike;
 • komunikacije i poslovne kulture;
 • akademskog pisanja;
 • pisanja predloga za praktičnu politiku.


Studenti tokom čitave godine pohađaju i specijalna predavanja kojima unapređuju svoja znanja kako o aktuelnim pitanjima, tako i o pitanjima istorijskog karaktera.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs