Ekonomija Evropske unije

Demonstratorka: Ksenija Boreta, Pravni fakultet

 1. Ekonomsko uređenje Evropske unije, mr Jovan Protić
 2. Tržište rada Evropske unije , mr Nikola Jovanović
 3. Zajednička poljoprivredna politika, mr Pavle Golicin
 4. Slobodno kretanje roba i usluga, mr Vladimir Todorić
 5. Ekonomska i monetarna unija, mr Ivan Knežević
 6. Konkurentska politika EU, mr Sonja Lučić
 7. Ekonomski aspekt ključnih politika Evropske unije, dr Miroslav Prokopijević
 8. Unutrašnje tržište EU, mr Pavle Golicin
 9. Princip subsidijarnosti: ekonomski aspekt, mr Nikola Jovanović
 10. Ekonomske posledice istočnog proširenja EU, mr Ivan Knežević
 11. Građanstvo i EURO: percepcija i stavovi prema socio-ekonomskoj integraciji od 1992. do 2004. godine, mr Jovan Protić

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs