Evroatlantski odnosi: razvoj i savremeni izazovi

Demonstrator: Nikola Živković, Fakultet političkih nauka

 1. Da li je moguće premostiti evroatlantski jaz: rat u Iraku i posledice po zapadni savez, mr Mauricio Masari
 2. Novi svet: rat za nezavisnost SAD i velike evropske sile, prof. dr Dragoljub Živojinović
 3. Evropa nakon Bečkog kongresa 1815. godine i odnosi sa SAD, mr Slobodan Marković
 4. Globalni odnosi pred I svetski rat, mr Čedomir Antić
 5. Jaz u moći: nasleđe rata, prof. dr Ljubinka Trgovčević
 6. Izolacionizam i mesijanstvo: odnosi pre i tokom II svetskog rata, Srđan Majstorović
 7. Stvaranje Zapada: oblikovanje transatlantskog saveza tokom Hladnog rata, mr Čedomir Antić
 8. EU, SAD i teritorije od strateške važnosti: Centralna Azija, Kavkaz, Mediteran i Bliski istok, dr Vladimir Vereš
 9. Geo-strateške posledice evro-atlantskog proširenja: šta sledi?, Srđan Majstorović
 10. Izazovi globalizacije: promene u SAD i u Evropi nakon terorističkih akcija od 11. septembra, ambasador Nikola Lukić
 11. Evropska odbrambena i sigurnosna politika vs. NATO: modeli budućih odnosa, Mauricio Masari

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs