Evropska unija i svetska trgovina

Demonstrator: Vladeta Milin, Filozofski fakultet

 1. Preferencijalni aranžmani EU, mr Jovan Protić
 2. Zajednička ekonomska politika EU, mr Nikola Jovanović
 3. Zajednička trgovinska politika EU, dr Miroslav Prokopijević
 4. Teorija trgovine i oblici nesavršene konkurencije, prof. dr Branislav Pelević
 5. EU i Urugvajska runda GATT-a, mr Pavle Golicin
 6. Analiza slučaja, studenti
 7. Trgovinska politika EU prema zemljama u tranziciji, dr Radovan Kovačević
 8. Dobrovoljna izvozna ograničenja i anti-damping, mr Jovan Protić
 9. Trgovina EU sa zemljama u razvoju, mr Ivan Knežević
 10. Analiza slučajeva pred ESP, mr Nikola Jovanović
 11. EU kao globalni ekonomski akter, predstavnik Delegacije Evropske komisije u Beogradu

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs