Ideja Evrope – od Antike do Evropske unije

Demonstrator: Mirko Popović, Filozofski fakultet

 1. Heleni i Evropa, akademik Slobodan Dušanić
 2. Rim stvara Evropu?, akademik Slobodan Dušanić
 3. Srednji vek i Evropa kao jedinstveni entitet, akademik Jovanka Kalić
 4. Crkva, država i građanstvo kao deo evropskog identiteta, prof. dr Dragoljub Živojinović
 5. Susret Evrope i vanevrospkog sveta: velika geografska otkrića, prof. dr Nikola Samardžić
 6. Dva projekta: ideje Viljema Pena i opata od Sen Pjera, prof. dr Danilo Basta
 7. Novi poredak u Evropi: rezultati Bečkog kongresa, mr Slobodan Marković
 8. Ideja Evrope kroz Evropu ideja, Milan Sitarski
 9. I zmeđu "Nove Evrope" i "Srednje Evrope", akademik Andrej Mitrović
 10. Stvaranje Zapadne Evrope: istorijski razvoj nakon II svetskog rata, mr Čedomir Antić
 11. Sjedinjene Evropske Države ili Ujedinjena Evropa Država, mr Vladimir Pavićević

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs