Konstitucionalizacija Evrope

Demonstratorka: Stanislava Malić, Fakultet političkih nauka

 1. Samit u Lakenu - Ideja o stvaranju KonventaVladimir M. Pavlović
 2. Struktura Konventa i način radaPeter Vanhoughte
 3. Konstitucionalizacija SCG i konstitucionalizacija EUmr Vladimir Todorić
 4. Ustav EU i pitanje zajedničke spoljne i bezbednosne politikeprof. dr Predrag Simić
 5. EU i NATO nakon donošenja Ustava, prof. dr Predrag Simić
 6. Federalizam, regionalizam i subsidijarnost u EU, akademik Vojislav Stanovčić
 7. Evropsko građanstvo - koncepti i budući razvoj, dr Vida Čok
 8. Model ustava za Evropu, mr Vladimir Međak
 9. EU i SAD: uporedni prikaz konstitucionalnog uređenja, mr Vladimir Pavićević
 10. Evropski identitet, prof. dr Branimir Stojković
 11. Radionica: izrada nacrta ustava EU, mr Vladimir Pavićević

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs