Proširenje Evropske unije na istok

Demonstratori:
Vladimir M. Pavlović, Pravni fakultet 
mr Vladimir Pavićević, Fakultet političkih nauka

 1. Peto proširenje Evropske unije, mr Vladimir Pavićević
 2. Proširenje EU na istok: slučaj Kipar, studenti
 3. Proširenje EU na istok: Estonija, studenti
 4. Proširenje EU na istok: slučaj Poljska, studenti
 5. Proširenje EU na istok: slučaj Slovenija, studenti
 6. Proširenje EU na istok: slučaj Slovačka, studenti
 7. Proširenje EU na istok: slučaj Malta, studenti
 8. Proširenje EU na istok: slučaj Litvanija, studenti
 9. Proširenje EU na istok: Mađarska, studenti
 10. Proširenje EU na istok: Letonija, studenti
 11. Proširenje EU na istok: slučaj Češka, studenti

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs