Strategija SCG za priključenje EU

Demonstratori:
Vladimir M. Pavlović, Pravni fakultet 
mr Vladimir Pavićević, Fakultet političkih nauka

 1. Evropska budućnost zemalja zapadnog Balkana, mr Vladimir Pavićević
 2. Aplikacija Albanije, studenti
 3. Aplikacija Bosne i Hercegovine, studenti
 4. Aplikacija Makedonije, Mark Dauns, studenti
 5. Aplikacija Hrvatske, studenti
 6. Aplikacija Turske, studenti
 7. Diplomatsko viđenje: Srbija i Crna Gora u očima drugih, ambasador Velike Britanije, njegova ekselencija Dejvid Gauen
 8. Aplikacija Rumunije, studenti
 9. Priprema Srbije i Crne Gore za ulazak u EU, studenti
 10. Studija izvodljivosti Evropske komisije: šta smo uradili do sada?, predstavnik Kancelarije za pridruživanje
 11. Radionica, studenti

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs