Uvod u institucije, procedure i pravo Evropske unije

Demonstratorka: Stanislava Malić, Fakultet političkih nauka

 1. EU: država ili međunarodna organizacija, prof. dr Vesna Kneževič-Predić
 2. Institucionalna struktura EU, Vladimir Pavlović
 3. Instrumenti i procesi odlučivanja unutar drugog i trećeg stuba Unije , dr Tanja Miščević
 4. Instrumenti i procesi odlučivanja unutar prvog stuba Unije, mr Vladimir Pavićević
 5. Ugovori iz Amsterdama i Nice: šta je novo unutar EU?, dr Tanja Miščević
 6. Poseta Ministarstvu spoljnih poslova, SCG na putu ka Evropi
 7. Odnos komunitarnog i nacionalnog prava, mr Vladimir Todorić
 8. Sudska kontrola komunitarnih organa, mr Sonja Lučić
 9. Da li Evropska unija treba da ima predsednika?, mr Mauricio Masari
 10. Predstavljanje rada Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU, mr Vladimir Ateljević
 11. Pravni okvir petog proširenja EU, mr Sonja Lučić

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs