Centar za izgradnju kapaciteta

Dobrodošli na veb stranicu Centra za izgradnju kapaciteta (CCB) Beogradske otvorene škole.

Beogradska otvorena škola 1996. godine započinje programe u okviru Odeljenja za građansko obrazovanje: ti programi nude mladim ljudima koji žele da menjaju društvo u kojem žive, članovima demokratski orijentisanih političkih stranaka, sindikata, studentskih i drugih nevladinih organizacija, čitav spektar znanja i veština potrebnih za uspešno učešće u društvenom životu. Nakon nekoliko godina, Odeljenje za građansko obrazovanje menja svoj naziv u Centar za obuku i trening, a onda i u Centar za izgradnju kapaciteta. Centar sprovodi svoje aktivnosti koristeći savremene interaktivne nastavne metode, kao što su treninzi, radionice i simulacije, a nastavu organizuje u formi letnjih i zimskih škola, vikend seminara i intenzivnih kurseva.

Danas Centar za izgradnju kapaciteta ove aktivnosti realizuje u okviru nekoliko celina:

  • Obrazovni programi i obuke (kreiranje i implementacija obrazovnih programa i izvođenje treninga i mentorskih programa kreiranih u skladu sa potrebama korisnika)

  • Stručno-administrativna podrška (pružanje stručne podrške institucijama za reforme, razvoja javnih politika, strateških i pravnih dokumenata i organizovanje javnih događaja)

  • Ostale aktivnosti centra (akademsko i profesionalno usavršavanje, povezivanje relevantnih zainteresovanih aktera, izdavačka delatnost)

Aktuelni projekti
Vesti