Od septembra 2014. godine Beogradska otvorena škola je partner na projektu Policy Bridging Initiative koji sprovodi organizacija International Centre for Policy Advocasy (ICPA) u okviru tekućeg ciklusa programa Regional Research Promotion Programme (RRPP) za Zapadni Balkan koji finansira i sprovodi Univerzitet u Friborgu, Švajcarska.

Organizacije civilnog društva uključene u projekat ne poseduju dovoljno izgrađene kapacitete da strateški pristupe procesu javnog zagovaranja konkretnih rešenja za unapređenje pojedinih javnih politika koja su zasnovana na istraživanjima dokazima, ali i transparentnosti i odgovornosti vlasti u procesu donošenja odluka za unapređenje ovih javnih politika. ali i uključivanju nevladinih aktera u ovaj proces. U procesu kreiranja javnih politika u Srbiji nedostaje pluralizam rešenja koji će omogućiti delotvornije rešavanje problema i transparentniji proces donošenja odluka.

Centar za izgradnju kapaciteta Beogradske otvorene škole (BOŠ), Fondacija Konrad Adenauer i Fondacija Eduardo Frei organizuju Regionalnu školu demokratije za predstavnike političkih partija „Novi lideri – nove mogućnosti” na Srebrnom jezeru, Srbija. Škola okuplja predstavnike omladinskih ogranaka političkih partija iz regiona bivše Jugoslavije, koje su partneri sa Fondacijom Konrad Adenauer.

Centar za izgradnju kapaciteta Beogradske otvorene škole i Fondacija Konrad Adenauer organizuju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za mlade lidere s ciljem da im se pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada. Cilj programa je i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija. Više na Obrazovni program PolitiKAS

Vesti