Partneri

International Centre for Policy Advocasy
Regional Research Promotion Programme
Fondacija Fridrih Ebert
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Fondacija Konrad Adenauer
Solidar Suisse
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Ambasada kraljevine Švedske u Beogradu
Beogradski fond za političku izuzetnost
International Center Olof Palme
Fondacija za otvoreno društvo
Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi
Čovekoljublje - Dobrotvorni fond Srpske Pravoslavne Crkve
Grad Beograd
CARITAS
IOCC
Vesti