Publikacije

CD sa materijalom za modul Evropske integracije

Obrazovni program „PolitiKAS“, akademska 2011/2012.

CD sa video-materijalom sa seminara "Novi lideri – nove mogućnosti"
Vrnjačka Banja
21–25. avgusta 2011.

CD ROM sa video-materijalom sa obrazovnog programa "Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji", 2010.

CD sa video-materijalom sa Zimske škole timskog rada u Ečkoj, 21 – 24. decembar 2009. godine

CD sa video-materijalom sa seminara " Novi lideri – nove mogućnosti " održanog na Paliću 12 -18. jul 2009. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "MLADI LIDERI I LIDERKE ZA EVROPSKI BALKAN" održanog u Poreču, 3–9.06.2009. godine

CD sa materijalom za modul EVROPSKE INTEGRACIJE, Obrazovni program „PolitiKAS“ akademska 2009/2010. 

CD sa video-materijalom sa seminara "Novi lideri – nove mogućnosti" održanog na Paliću jula 2008. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Mladi lideri za evropski Balkan" održanog u Rapcu juna 2008. godine 

CD sa video-materijalom sa seminara "1968 - 40 godina posle" održanog u Rabcu oktobra 2008. godine

CD Pisanje praktičnih politika i veštine javnog zagovaranja za lidere romskih NVO

CD Trening za izgradnju kapaciteta Omladine Demokratske stranke Srbije „Timski rad“ 2007.

CD sa video-materijalom sa „Regionalane škole demokratije" održane na Paliću jula 2007. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju" održanog u Rabcu 2007. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VIII" održanog na Zlatiboru marta 2006.

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VII" održanog na Zlatiboru novenbra 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VI" održanog na Zlatiboru oktobra 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku V" održanog u Čortanovcima juna 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku IV" održanog u Čortanovcima juna 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Put ka demokratiji kroz delotvorne praktične politike" održanog u Kanjiži septembra 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju " održanog u Opatiji juna 2005. godine 

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju " održanog u Mostaru jula 2002. godine 

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku III" održanog na Paliću novembra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad V" održanog u Kanjiži maja 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku II" održanog na Kopaoniku novembra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku I" održanog na Kopaoniku novembra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad IV" održanog na Kopaoniku oktobra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad III" održanog u Vrnjačkoj Banji setembar/oktobar 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Effective Policy Papers to Influence Decision Making", održanog na Zlatiboru juna 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju" održanog u u Petrovcu maj-jun 2004, 2004. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad II" održanog u maju 2004, 2004. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad I" održanog u februaru 2004, 2004. godina

CD sa video-materijalom četvrte regionalne letnje škole "Obrazovanje za demokratiju", održane u Mostaru 2003. godina

3 CD-a sa video-materijalom sa tri seminara "Timski rad", organizovana za aktiviste Narodnog pokreta Otpor!, 2003. godina

CD sa video materijalom sa seminara "Menadžment u nevladinim organizacijama", održanog u Banji Vrujci, 2002. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Menadžment u nevladinim organizacijama", održanog u Novom Bečeju, 2002. godina

Udžbenik za građansko vaspitanje za učenike šestih razreda osnovnih škola u Srbiji, 2002.

Vesti