Aktivnosti

 • Pružanje stručne podrške institucijama za reforme, razvoj javnih politika, strateških i pravnih dokumenata;

 • pružanje konsultantskih usluga i izvođenje treninga i mentorskih programa kreiranih u skladu sa potrebama korisnika iz sledećih oblasti:

  • pisanje predloga za praktičnu politiku;

  • javno zagovaranje/zastupanje;

  • timski rad;

  • obrazovanje za demokratiju;

  • obrazovanje za preduzetništvo;

  • obrazovanje za građanski aktivizam i upravljanje organizacijama građanskog društva;

  • akademsko i profesionalno usavršavanje;

 • kreiranje i implementacija obrazovnih programa;

 • povezivanje relevantnih zainteresovanih aktera;

 • organizovanje javnih događaja;

 • izdavačka delatnost.

 

Vesti