CCB – Centar za izgradnju kapaciteta

Obrazovanje za demokratiju
Predlog praktične politike
Javno zastupanje/zagovaranje
Timski rad
Obrazovni program "PolitiKAS"
Stručno-administrativna podrška
Ostale aktivnosti centra

 

Obrazovanje za demokratiju

Deseta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Šabac, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, 5 dana, jul 2016. godine.

Deveta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Srebrno jezero, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, jul 2015. godine.

Osma regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Srebrno jezero, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, jul 2014. godine.

Sedma regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Srebrno jezero, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, jul 2013. godine.

Šesta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Srebrno jezero, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, jul 2012. godine.

Peta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Vrnjačka Banja, Srbija, 19 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, avgust 2011. godine.

Četvrta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Palić, Srbija, 18 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 7 dana, jul 2010. godine.

Treća regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Palić, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 7 dana, jul 2009. godine.

Održana Regionalna škola "Mladi lideri i liderke za evropski Balkan", u Poreču u Hrvatskoj za 25 učesnika, predstavnika i predstavnica demokratski orijentisanih političkih partija iz regiona Zapadnog Balkana.

Održana jesenja akademija "1968: 40 godina posle", 25 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rabac, Hrvatska, septembar 2008.

Prvi seminar u sklopu višemesečnog programa za izgradnju kapaciteta pripadnika/ca podmladaka političkih stranaka u Srbiji, Beograd, 15 članova i članica podmlatka Demokratske stranke Srbije, 1 dan, septembar 2008.

Druga regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Palić, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 7 dana, jul 2008. godine

Regionalna škola „Mladi lideri za evropski Balkan“, Rabac, Hrvatska, 18 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije, 7 dana, jun 2008. godine.

„Novi lideri – nove mogućnosti“ regionalna škola demokratije, Palić, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 7 dana, jul 2007. godine

Osma regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Rabac, Hrvatska, 20 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Makedonije, 7 dana, jun 2007. godina

Sedma regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Pula, Hrvatska, 20 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Makedonije, 7 dana, jun 2006. godina

Šesta regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Opatija, Hrvatska, 19 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Makedonije, 7 dana, jun 2005. godina

Peta regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Petrovac, Crna Gora, 17 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, 7 dana, jun 2004. godina

Četvrta regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Mostar, BiH, 21 polaznik iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, 7 dana, jul 2003. godina

Treća regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", 18 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Mostar, BiH, 8 dana, jul 2002. godine

Druga regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Laktaši, Republika Srpska, BiH, 25 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, 2001. godina

Brojni seminari u saradnji sa Građanskim inicijativama, održavani za građanske parlamente širom Srbije, 2000. godina

Prva regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Travnik, BiH, 25 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, 2000. godina

Letnja škola "Obrazovanje za demokratiju" za aktiviste političkih stranaka, studentskih i nevladinih organizacija, Divčibare, 30 polaznika, 7 dana, 1999. godina

Seminar "Obrazovanje za demokratiju" za lokalne aktiviste u Subotici, Subotica, 25 polaznika, 3 dana, 1998. godina

Seminar "Obrazovanje za demokratiju" za aktiviste romskih nevladinih organizacija, Novi Sad, 30 polaznika, 3 dana, 1998. godina

Seminar "Obrazovanje za demokratiju" za lokalne aktiviste u Kovačici, Kovačica, 25 polaznika, 3 dana, 1998. godina

Follow-up za trenere Škole društvene akcije, Beograd, 20 polaznika, 7 dana, 1998. godina

Prva letnja Škola društvene akcije, Subotica, 30 učesnika članova političkih stranaka i nevladinih organizacija, 15 dana, 1998. godina

Letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", podmladak Demokratske stranke, Kušići, 180 polaznika, 21 dan, 1998. godina

Letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", podmladak Demokratske stranke, Tara i Kušići, 180 polaznika, 21 dan, 1997. godina

Letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", podmladak Demokratske stranke, Kušići, 90 polaznika, 21 dan, 1996. godina

 

Predlog praktične politike

 

Učešće u organizaciji treninga Developing effective strategies & communication tools for policy advocacy u periodu od 1. do 3. oktobra 2015. godine u Crnoj Gori za 19 istraživača na projeku Policy Bridging Initiative.

Učešće u organizaciji treninga Producing Policy-relevant Analysis and Writing to Influence Decision-making u periodu od 25. do 27. juna 2015. godine u Beogradu za 20 istraživača na projektu Policy Bridging Initiative.

Učešće u organizaciji treninga Policy Link and Brief Writing u periodu od 14. do 16. maja 2015. godine u Draču za 12 istraživača na projektu Policy Bridging Initiative. 

Učešće u organizaciji treninga Policy Link and Brief Writing u periodu od 5. do 7. marta 2015. godine u Prištini za 8 istraživača na projektu Policy Bridging Initiative. 

Učešće u organizacii treninga Policy Research Design u periodu od 5. do 7. februara 2015. godine u Skoplju, Makedonija za 17 istraživača na projektu Policy Bridging Initiative. 

Učešće u organizaciji konferencije Enhancing the contribution of research to policy making in the Western Balkans – lessons from practice održana u Beogradu 19. i 20. novembra 2014. godine za 85 učesnika.

Praktično-politička labaratorija održana je 14. i 15. oktobra 2014. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole za 20 predstavnika/ca organizacija civilnog društva koji učestvuju u programu Delotvorno i odgovorno učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja praktičnih politika u Srbiji.

Podizanje kapaciteta 10 organizacija civilnog društva za kreiranje praktičnih politika kroz projekat P4OCD: Delotvorno i odgovorno učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja praktičnih politika u Srbiji u dve faze: 1. decembar 2013.  –  31. mart 2014; 1. jun - 31. novembar 2014. godine; 1. novembar - 1. mart 2015. godine.

Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“ organizovan je i održan za 19 učesnika, predstavnika/ca organizacija civilnog društva u okviru projekta „U toku sa Evropom – doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti“, od 19. do 20. juna 2013. godine u Beogradu.

Seminar "Bridging policy and advocacy – politicians, policy advisers and researchers as advocates", 30 učesnika, stipendista Fondacije Konrad Adenauer, Ulcinj, Crna Gora, od 13. do 16. septembra 2012.

Trening "Uvod u pisanje delotvornih predloga za javnu praktičnu politiku“, 35 učesnika, polaznici Škole za politiku i civilno društvo Politea, Fond Centar za demokratiju, Palić, 1 dan, 9. jul 2012.

Trening „Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku“,  učesnika, zaposleni u odborima Narodne skupštine Republike Srbije, OEBS misija u Srbiji, Beograd, 3 dana, jun 2012.

Trening "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" za polaznice i polaznike Beogradskog fonda za političku izuzetnost održan je 4. i 5. novembra 2010. godine u Nišu.

Trening "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u okviru edukatvnog programa "Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji" održan je u periodu od 20. do 23. aprila 2010. godine u Ečkoj. Treningu je prisustvovalo 11 polaznica i polaznika programa.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 40 učesnika, mladih aktivista političkih stranaka i nevladinih organizacija, Niš, 2 dana, april 2010.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 20 učesnika, Polaznika obrazovnih programa Centra za istraživanja religije Beogradske otvorene škole, Beograd, 3 dana, februar 2010.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 15 učesnika, zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Beograd, 3 dana, februar 2010. 

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 28 učesnika, članova, aktivista i saradnika Drustvo romsko srpskog prijateljstva i partnerskih romskih organizacija, Kragujevac, ukupno 3 dana decembar 2009. i februar 2010.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 15 učesnika, zaposlenih i saradnika Centra za civilno - vojne odnose, Beograd, 3 dana, decembar 2009.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 12 učesnika, zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije, misiji OEBS u Srbiji i NVO koje se bave ljudskim pravima i bezbednošću, Beograd, 3 dana, april 2009.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 10 učesnika, zaposlenih u Novosadskom humanitarnom centru, Novi Sad, 3 dana, februar 2009.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 16 učesnika, predstavnika Romskih nevladinih organizacija u Srbiji, Subotica, 4 dana, decembar 2008. 

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 15 učesnika, zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije i OEBS misiji u Srbiji, Beograd, 3 dana, decembar 2008. 

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 21 učesnik – zaposleni u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Beograd, 3 dana, mart 2008

Follow up "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Kanadskim društvom za međunarodno zdravlje, 15 učesnika – predstavnika omladinske mreže nevladinih organizacija u okviru projekta “Mladi i zdravlje na Balkanu”, Beograd, 1 dan, mart 2008.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, 17 predstavnika Omladine Demokratske stranke Srbije, Beograd, 3 dana, oktobar 2007.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Kanadskim društvom za međunarodno zdravlje, 15 učesnika - zaposlenih u organizacijama i naučnim telima uključenim u realizaciju projekta “Mladi i zdravlje na Balkanu”, Beograd, 3 dana, oktobar 2007.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Jefferson institute, 13 učesnika - zaposlenih u Strategijskom institutu Ministarstva odbrane Republike Srbije, Beograd, 3 dana, oktobar 2007.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Kanadskim društvom za međunarodno zdravlje, 15 učesnika – predstavnika omladinske mreže nevladinih organizacija u okviru projekta “Mladi i zdravlje na Balkanu”, Beograd, 3 dana, septembar 2007.

Projekat Beogradskog centra za političku izuzetnost i Beogradske otvorene škole "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 30 polaznika - predstavnica i predstavnika podmladaka političkih stranaka, Banja Vrujci, tri dana, mart 2007.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 21 učesnik – predstavnik organa lokalne samouprave opština Senta, Sombor i Zrenjanin, Hotel “N.O.R.C.E.V.”, Fruška gora, 3 dana, jul 2006.

Follow up "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 10 učesnika – predstavnika nevladinih organizacija iz Srbije, 1 dan, jul 200.6

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 15 učesnika - predstavnika Dobrotvornog finda Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje", manastir Studenica, 3 dana, jun 2006.

Follow up "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 10 učesnika – predstavnika nevladinih organizacija iz Srbije, 1 dan, jul 2006.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 27 učesnika – zaposlenih u Vladi Srbije, Skupštini, Privrednoj komori, Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju, zamak “Dunđerski”, 3 dana, maj 2006

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 12 učesnika - predstavnika Dobrotvornog finda Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje", Soko Grad, 3 dana, maj 2006

Obuka "Pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 10 polaznika - predstavnika nevladinih organizacija, Beograd, 3 dana, maj 2006.

Obuka “Pisanje delotvornih predloga za prakticnu politiku”, 29 polaznika – zaposlenih u Vladi Srbije, Skupštini, Privrednoj komori, Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju – Zlatibor, 3 dana, mart 2006.

Trening „Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku“, 27 polaznika – zaposlenih u Vladi Srbije, Narodnoj skupštini, Narodnoj banci Srbije – Zlatibor, 3 dana, novembar 2005.

Trening „Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku“, 27 polaznika – zaposlenih u Vladi Srbije, Narodnoj skupštini, Privrednoj komori Srbije – Zlatibor, 3 dana, oktobar 2005.

Projekat Fonda Centar za demokratiju i Beogradske otvorene škole "Put ka demokratiji kroz delotvorne praktične politike", 28 polaznika predstavnika političkih stranaka, I deo – Kanjiža, 15–18. septembar 2005

Obuka “Pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku: put ka efikasnoj pokrajinskoj administraciji", 26 polaznika službenika Skupštine i Izvršnog veća AP Vojvodine, Čortanovci, Novi Sad, jun/jul 2005

Obuka “Pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku: put ka efikasnoj pokrajinskoj administraciji", 28 polaznika službenika Skupštine i Izvršnog veća AP Vojvodine, Čortanovci, Novi Sad, jun/jul 2005

Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku za mlade političke lidere, Beogradski fond za političku izuzetnost, 36 polaznika, Palić, 2 dana, mart 2005

Obuka "Pisanje predloga za praktičnu politiku za predstavnike javne uprave angažovane na poslovima evropskih integracija Srbije ", 24 visoka službenika Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, Palić, 10-13. decembar 2004. godine

Obuka "Pisanje predloga za praktičnu politiku za predstavnike javne uprave angažovane na poslovima evropskih integracija Srbije", 28 visoka službenika Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, Palić, 13-16. novembar 2004. godine

Obuka "Pisanje predloga za praktičnu politiku za predstavnike javne uprave angažovane na poslovima evropskih integracija Srbije", 28 visoka službenika Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, Kopaonik, 10-14. novembar 2004. godine

"Pisanje delotvornih predloga za javnu praktičnu politiku" - vodič za političke savetnike, decembar 2004

Nastavak obuke "Pisanje javnih politika" za 8 trenera, Beograd, 3 dana, 2004. godina

Trening "Pisanje javnih politika" za predstavnike javne uprave i trenere "Pisanje javnih politika", 24 polaznika, Zlatibor, 4 dana, 2004. godina

Trening za trenere "Pisanje javnih politika", 8 trenera, Beograd, 1 dan, 2004. godina

 

Javno zastupanje/zagovaranje

Obuka „Trening za javno zagovaranje praktičnih politika” održana u periodu od 28. do 30. januara 2015. godine na Fruškoj gori za 22 predstavnika civilnog društva.

Trodnevna obuka “Javno zagovaranje” za 40 predstavnika Crvenog krsta Srbije održana je od 1. do 3. decembra  2014. godine na Zlatiboru. 

Trening o javnom zagovaranju za 27 članova profesionalnog tima Crvenog krsta Srbije, održan u Beogradu, 3. i 4. decembra 2013. godine.

Trening jačanja kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva za uspešno sprovođenje kampanja javnog zagovaranja, sa posebnim fokusom na politiku životne sredine, organizovan je u okviru projekta „Znam kako da delujem“, za 22 predstavnika organizacija civilnog društva iz Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga, koje deluju u oblasti žaštite životne sredine, Prolom Banja, 24–28. septembar 2012. godine.

Trening o javnom zagovaranju za 18 članova profesionalnog tima Čovekoljublja – dobrotvornog fonda Srpske Pravoslavne Crkve, Prolom banja,  od 29. maja do 1. juna 2012.

Trening za javno zastupanje „Razvoj delotvornih strategija i komunikacijskih oruđa za zagovaranje praktičnih politika“, 15 polaznika, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2 dana, 7–8. decembra 2011.

Trening o javnom zagovaranju u oblasti životne sredine održan je u okviru projekta "Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga", u periodu od 19. do 24. februara 2011. godine na Zlatiboru. Ukupno 33 predstavnika organizacija civilnog društva prisustvovalo je obuci.

Obuka za javno zagovaranje na programu "Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji" održana u periodu od 25. do 28. maja 2010. godine na Kopaoniku. Ukupno 16 polaznica i polaznika programa prisustvovalo obuci.

Obuka za javno zagovaranje za 20 učesnika na projektu "Mladi i zdravlje na Balkanu", održana 7. maja 2009, u Beogradu

Obuka za javno zastupanje/zagovaranje za predstavnice i predstavnike Romskih organizacija u Srbiji, 10 polaznika, Vršac, mart 2009.

Napredni trening za javno zastupanje, 2 grupe po 25 polaznika - socijalni partneri u predškolskom obrazovanju Niš and Kragujevac, 2 dana, 2003. godina

Trening za javno zastupanje, 2 grupe po 25 polaznika - socijalni partneri u predškolsnom obrazovanju Niš and Kragujevac, 2 dana, 2003. godina

 

Timski rad

"Veštine pregovaranja i odlučivanja" za 24 stipendista Fondacije Konrad Adenauer, Crna Gora, Bečići, od 3. do 4. decembra 2016. godine.

"Timski rad" za stipendiste Fondacije Korand Adenauer, Novi Sad, 23. do 25. oktobar 2015.

"Timski rad" za 15 stipendista Fondacije Korand Adenauer, jesen 2014.

"Timski rad, veštine komunikacije, upravljanja vremenom i stresom, lične prezentacije i unapređenjem samopouzdanja" za predstavnice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vrnjačka banja, 26. do 28. marta 2014.

Zimska škola timskog rada za studente 21. generacije, Tara, 21 student, 4 dana, februar/mart 2014.

"Timski rad" za stipendiste Fondacije Korand Adenauer, Vrnjačka banja, 25. do 27. novembra 2013. 

"Timski rad i pregovaranje" za predstavnike Industrijskog sindikata Srbije, 25 učesnika, Beograd, 12. jul 2013.

Zimska škola timskog rada za studente 20. generacije, Brzeće, 17 studenata, 4 dana, februar/mart 2013.

"Timski rad" za 15 stipendista Fondacije Korand Adenauer, Srebrno jezero, 6. do 8. decembra 2012.

"Timski rad" za 15 polaznika obrazovnog programa PolitiKAS, Srebrno jezero, 2. do 4. oktobra 2012.

"Timski rad" za 20 članova Industrijskog sindikata Srbije, Krivaja, 8. jun 2012.

"Timski rad" za stipendiste Fonda za mlade talente Republike Srbije, Niš, mart 2012. godine.

Zimska škola timskog rada za studente 19. generacije, Brzeće, 17 studenata, 4 dana, mart 2012.

"Timski rad" za stipendiste Fonda za mlade talente Republike Srbije, Beograd, Novi Sad i Niš, novembar i decembar 2011. godine.

"Timski rad i pregovaranje" za predstavnike Industrijskog sindikata Srbije, 20 učesnika, Beograd, maj 2011.

Zimska škola timskog rada za studente 18. generacije, Soko Banja, 25 studenta, 4 dana, mart 2011.

Zimska škola timskog rada za studente 17. generacije, Kopaonik, 20 studenta, 4 dana, februar 2010.

"Timski rad" za polaznike obrazovnog programa "PolitiKAS", 18 učesnika, Ečka, 3 dana, decembar 2009. godine.

Zimska škola timskog rada za studente 16. generacije, Kopaonik, 30 studenta, 4 dana, februar 2009.

Zimska škola timskog rada za studente 14. i 15. generacije, Zlatibor, 34 studenta, 3 dana, februar 2008.

"Timski rad" za predstavnike Omladine Demokratske stranke Srbije, 18 učesnika, Beograd, 3 dana, septembar 2007. godine.

"Izgradnja tima" jednodnevni trening za saradnike «Čovekoljublja» Humanitarnog fonda Srpske pravoslavne crkve, 16 učesnika, Beograd, decembar, 2006. godine

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, februar 2006.

"Timski rad" za studente Fakulteta poslovne ekonomije, 30 učesnika, Banja Luka, 4 dana, mart 2005. godine

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, januar 2005.

"Timski rad V" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 20 učesnika, Kanjiža, 4 dana, decembar 2004

"Timski rad IV" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 19 učesnika, Kopaonik, 4 dana, oktobar 2004

"Timski rad III" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 20 učesnika, Vrnjačka banja, 4 dana, septembar 2004

"Timski rad II" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 16 učesnika, Zlatibor, 4 dana, maj 2004. godina

"Timski rad I" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 19 učesnika, Zlatibor, 4 dana, februar 2004. godina

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2004.

Vikend seminar "Timski rad", napredni kurs za 32 aktivista Narodnog pokreta Otpor!, Banja Vrujci, 2003. godiina

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2003.

Vikend seminar "Timski rad" za 30 aktivista Narodnog pokreta Otpor!, Banja Vrujci, 3 dana, 2002. godina

Vikend seminar "Timski rad" za 26 aktivista Narodnog pokreta Otpor!, Banja Vrujci, 3 dana, 2002. godina

Seminar "Javni nastup, retorika i medijsko prezentovanje" 35 regionalnih i lokalnih poverenika G17+, Aranđelovac, 3 dana, 2002. godina

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2002.

Dva seminara "Timski rad" za 34 regionalna i lokalna poverenika G17+, Aranđelovac, 3 dana, decembar 2001. godine

Zimska škola "Timski rad" za studente oba programa, Pokajnica, 70 studenata, 7 dana, 2001.

Letnja škola timskog rada za studente Glavnog programa, Lepenski Vir, 35 studenata, 7 dana, 2000.

Obrazovni program "PolitiKAS"

Škola timskog rada za polaznike i polaznice VIII generacije, Šabac, od 27. do 29. septembra 2016. godine.

Selekcija, organizacija nastave za 25 polaznika i polaznica, akademska 2016/17.

Škola timskog rada za polaznike i polaznice VII generacije, Vrnjačka banja, od 18. do 20. novembra 2015. godine.

Selekcija, organizacija nastave za 18 polaznika i polaznica, akademska 2015/16.

Škola timskog rada za polaznike i polaznice VI generacije, Srebrno jezero, od 29. septembra do 1. oktobra 2014. godine.

Selekcija, organizacija nastave za  21 polaznika i polaznicu, akademska 2014/15.

Škola timskog rada za polaznike i polaznice V generacije, Srebrno jezero, 1. do 3. oktobra 2013. godine.

Selekcija, organizacija nastave za  19 polaznika i polaznica, akademska 2013/14.

Škola timskog rada za polaznike i polaznice IV generacije, Srebrno jezero, 2. do 4. oktobra 2012. godine.

Selekcija, organizacija nastave za 17 polaznika i polaznica, akademska 2012/13.

Selekcija, organizacija nastave za 20 polaznika i polaznica, akademska 2011/12.

Selekcija, organizacija nastave za 16 polaznika i polaznica, akademska 2010/11.

Zimska škola timskog rada za polaznike i polaznice I generacije, Ečka, 21. do 24. decembra 2009. godine.

Selekcija, organizacija nastave za 21 polaznika i polaznica, akademska 2009/10.

 

Stručno-administrativna podrška

Ministarstvo omladine i sporta

Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata

2010 - 2015

Organizovano preko 150 radionica za profesionalni razvoj na više od 16 tema za preko 2100 učesnika/ca u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu;

Više od 300 stipendista/kinja koristilo je uslugu karijernog savetovanja sa karijernom savetnicom;

Redovno informisanje preko 7.000 hiljade stipendista/kinja putem newsletter-a i email-a, kao i veb strane Centra u okviru sajta Fonda za mlade talente „Dositeja“ (http://ckvisdositeja.fondmt.rs/);

Preko 900 stipendista/kinja učlanjeno je u FB grupu Centra;

Pružanje usluge Jobshadowing – “Jedan radni dan u željenoj profesiji” koja stipendistima/kinjama pruža priliku da provedu jedan radni dan u okruženju koje odgovara njihovom obrazovnom profilu i profesionalnim afinitetima;

Organizovanje radionica u kompanijama sa kojima je Centar KVIS i Fond za mlade talente RS sklopio saradnju (NIS; MK group; Fiat, Telenor...);

Podrška pri kreiranju i donošenju zakonskih akata u oblasti omladinske politike 

Zakon o mladima (usvojen 5. jula 2011.) i podzakonski akti (Pravilnik o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora);

Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji (usvojena 4. marta 2010.) i Akcioni plan za  njeno sprovođenje;

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2009 – 2014. godine.

Priprema i štampanje izveštaja u vezi sa sprovođenjem zakonskih akata u oblasti omladinske politike 

Izveštaj o sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u RS za period od 2013-2014 (150 primeraka)

Izveštaj o sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u RS za period od 2012 -2013. godine (100 primeraka);

Izveštaj o sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u RS za period od 2010 -2012. godine (300 primeraka);

Godišnji izveštaj o napretku u sprovođenju Nacionalne strategije za mlade za 2010. godinu (1000 primeraka na srpskom i 500 na engleskom jeziku).

Istraživanja i studije 

Publikacija "Strateški okvir omladinske politike u Republici Srbiji - izazovi i perspektive" decembar, 2013. (800 primeraka)

Docent dr Dušan Mojić i mr Slobodan Mrđa, “Analiza položaja mladih u strategijama Vlade RS i novijim sociološkim istraživanjima “; mart 2013;

Dragan Stanojević i Ivana Živadinović “Indikatori za praćenje populacije mladih u Srbiji”; mart 2013;

Dr Jasmina Kuka, “Studija o indikatorima omladinske politke u RS”; mart 2013;

Vesna Čekić, “Osnove za metodologiju merenja i praćenja efekata karijernog vođenja i savetovanja mladih talenata na zapošljivost”, 2013;

Jelena Manić i Milica Mićić, “Euroguidance mreža nacionalnih resursnih centara za karijerno vođenje i nacionalni sistemi karijernog vođenja i savetovanja”, 2013;

Predlog komunikacione strategije Sektora za omladinu MOS;

Dr Iskra Maksimović i Jadranka Dimov, “Model Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata”.

Promotivni materijal 

Bookmarkeri o Centru za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata

Džepni vodiči za mlade o: poslovnoj komunikaciji i onlajn reputaciji i javnom nastupu (1.200 primeraka);

Infografika "Diplomirali ste...Šta sad?"

Serija edukativnih lifleta i postera na 5 tema od značaja za mlade: volontiranje, preduzetništvo, zapošljavanje, informisanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena (25,000 lifleta i 1000 postera);

Komentar Zakona o mladima (1.000 primeraka), 

Kako da...razvijam svoju karijeru (1.000 primeraka);

Vodič za planiranje karijere (2.000 primeraka); 

Zakon o mladima - dvojezično izdanje (600 primeraka);

Lifleti o Centru za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata;

Liflet Mladi u Republici Srbiji (500 primeraka);

Flajer o Nacionalnoj strategiji za mlade (u 5000 primeraka);

Flajer o aktivnom učešću mladih (3000 primeraka).

Javni događaji 

Youth2Business događaj "Sa privredom na ti: mladi i posao", 10. marta 2015. godine u Impact Hub-u;

Konferencija "Izazovi u reformi javne uprave i zapošljavanje mladih stručnjaka u Republici Srbiji" za 90 predstavnika javne uprave, privatnog sektora i međunarodne zajednice, 17. septembra 2014. godine u Palati Srbija;

Manifestacija "Dani karijernog vođenja i savetovanja" za 134 učesnika (1. i 2. mart 2013. god.)  - tri godine od sprovođenja SKVIS u Republici Srbiji;

Podrška sistemu distribucije informacija od značaja za mlade i organizacije preko 120 javnih događaja koje je sprovodio MOS samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama, kao i priprema saopštenja za javnost i drugih informativnih dokumenata za javnost, prezentacija, promotivnih tekstova i materijala za različite publikacije MOS-a u cilju promocije procesa izgradnje i razvoja institucionalnog okvira omladinske politike, 2008-2013. godine;

Podrška Radnoj grupi Vlade za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u organizovanju redovnih sastanaka, kao i pružanje administrativne pomoći u realizaciji drugih redovnih aktivnosti pri sprovođenju strateških, normativnih i drugih dokumenata od značaja za rad Ministarstva omladine i sporta i razvoj omladinskog sektora u Srbiji, 2011-2013. godine;

Podrška u organizovanju tri seminara u saradnji MOS i Britanskog saveta na teme karijernog vođenja: „Karijerno vođenje – teorija naspram prakse“ u decembru 2010, „Karijerno vođenje i savetovanje mladih u lokalnoj zajednici“ i „Karijerno vođenje i savetovanje talenata i osoba sa invaliditetom“ u martu 2011. godine. 

 

Vladi Kraljevine Švedske

Stručno-administrativna podrška ambasadi Kraljevine Švedske u Beogradu za realizaciju projekta „Glasovi Švedske“, 25 – 31. oktobar 2010. godine.

 

Ostale aktivnosti centra

Menadžment organizacija

Seminar "Projektni ciklus" za predstavnike opštine Zvezdara, Beograd, 4 dana, 2011. godina

Trening, prikupljanje sredstava i pisanje predloga projekta za mlade političke lidere iz Srbije, Beogradski fond za političku izuzetnost, Palić, 36 polaznika, 1 dan, mart 2005

Trening "Prikupljanje sredstava i komunikacija, organizovan za 18 aktivista Caritasa, 15-18. septembra 2004, Vrnjačka Banja

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama" za članove ekoloških organizacija iz Srbije, Banja Vrujci, 24 polaznika, 7 dana, 2002. godina

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama" za aktiviste romskih NGO-a, Zaječar, 5 dana, 2002. godina

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama" za članove ekoloških organizacija iz Vojvodine, Novi Bečej, 24 polaznika, 6 dana, 2002. godina

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama", organizovan za zaposlene u dobrotvornoj organizaciji Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje", Prohor Pčinjski, 2 dana, Vranje, oktobar 2001. godine

Seminar o timskom radu organizovan za humanitarne i nevladine organizacije koje se bave pitanjima izbeglica, sponzorisan od strane IOCC-a, jun 2000. godine

Dva seminara o projektnom menadžmentu, organizovana za humanitarne i nevladine organizacije koje se bave pitanjima izbeglica, sponzorisane od strane IOCC-a, Beograd, april 2000. godine

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama" za Debatne klubove u Jugoslaviji, Beograd, 32 polaznika, 3 dana, 1998. godina

 

Akademsko i profesionalno usavršavanje asistenata

Okrugli sto o kontinuiranom profesionalnom razvoju asistenata na Beogradskom univerzitetu, 95 učesnika, Rektorat Beogradskog univerziteta, 13. decembar 2004. godine

Trening za kontinuirano obrazovane asistenanta Beogradskog univerziteta, 23 polaznika, od oktobra do decembra 2004. godine

 

Program za manjine

Regionalna letnja škola "Romi - predrasude, zablude i alternative", Vlasina, organizovana u saradnji sa Društvom za unapređivanje romskih naselja, 22 polaznika iz Srbije i Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Rumunije i Bugarske, 15 dana, jul-avgust 2000. godine

 

Institucionalne reforme

Intenzivni kurs "Industrijski odnosi", organizovan u saradnji sa sindikatima Srbije, Beograd, 25 polaznika, 5 dana, 2002. godina

 

Škola računara

Kurs kompjutera za 23 polaznika zaposlena u Ministrastvu za rad i zapošljavanje, Beograd, 2 meseca, 2002. godina

 

Poslovna edukacija

Modularni program obuke "Od ideje do profita" - kako finansirati biznis, 40 učesnika, preduzetnika i zaposlenih u malim i srednjim preduzećima sa teritorije Grada Beograda, novembar - decembar 2007.

 

Projekat građanin

Prevođenje, adaptacija, štampanje i distribucija udžbenika i nastavnog priručnika za učenike i nastavnike šestih razreda osnovnih škola u Srbiji iz predmeta Građansko vaspitanje, 2002. godina

Vesti