Ciljne grupe

  • Vladini i drugi javni službenici;

  • aktivisti političkih partija i građanskog društva;

  • manjine i marginalizovane grupe;

  • predstavnici poslovnog sektora, sindikata i strukovnih udruženja.

 

Vesti