Regionalna škola demokratije za predstavnike političkih partija "Novi lideri – nove mogućnosti"
Regionalna škola demokratije za predstavnike političkih partija "Novi lideri – nove mogućnosti"

Centar za izgradnju kapaciteta Beogradske otvorene škole (BOŠ), Fondacija Konrad Adenauer i Fondacija Eduardo Frei organizuju Regionalnu školu demokratije za predstavnike političkih partija „Novi lideri – nove mogućnosti” na Srebrnom jezeru, Srbija. Škola okuplja predstavnike omladinskih ogranaka političkih partija iz regiona bivše Jugoslavije, koje su partneri sa Fondacijom Konrad Adenauer.

Opšti cilj Regionalne škole demokratije za predstavnike političkih partija je da mladim liderima relevantnih partija pruži dodatna znanja iz oblasti politike i razvije društvene veštine u cilju unapređivanja njihovog svakodnevnog političkog rada te da ih motiviše i osposobi za unapređivanje regionalne političke saradnje, koja je izuzetno značajna u tekućem procesu evropskih integracija.

Vesti