P4OCD - Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zagovaranje praktičnih politika u Srbiji
P4OCD - Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zagovaranje praktičnih politika u Srbiji

Organizacije civilnog društva uključene u projekat ne poseduju dovoljno izgrađene kapacitete da strateški pristupe procesu javnog zagovaranja konkretnih rešenja za unapređenje pojedinih javnih politika koja su zasnovana na istraživanjima dokazima, ali i transparentnosti i odgovornosti vlasti u procesu donošenja odluka za unapređenje ovih javnih politika. ali i uključivanju nevladinih aktera u ovaj proces. U procesu kreiranja javnih politika u Srbiji nedostaje pluralizam rešenja koji će omogućiti delotvornije rešavanje problema i transparentniji proces donošenja odluka.

Cilj projekta:

Uspostaviti transparentan, inkluzivan i odgovoran proces kreiranja javnih politika u Srbiji.

Osnažiti organizacije civilnog društva za javno zgovaranje praktično-političkih problema koje počiva na dokazima, transparentosti i inkluzivnosti u procesu donošenja odluka.


Aktivnosti:

I DISKUSIONI FORUM
1.1. Izrada, popunjavanja i obrada upitnika za javno zagovaranje praktičnih politika
1.2. Konsultacije za izradu Strateškog okvira za javno zagovaranje praktičnih politika

II PRIPREMA I IZVOĐENJE TRENINGA za javno zagovaranje praktičnih politika

P4OCD projekat se izvodi u  periodu od 1. novembra 2014. godine do 1. marta 2015. godine. Ovo je treća faza izvođenja projekata za podršku 10 organizacija civilnog društva u oblasti kreiranja i sprovođenja praktičnih politika. Projekat podržava Solidar Suisse Srbija. Prethodna dva projekta su sprovođena u intervalima: 1. decembar 2013.  –  31. mart  i 1. jun - 31. novembar 2014. godine.

Vesti