Policy Bridging Initiative
Policy Bridging Initiative

Od septembra 2014. godine Beogradska otvorena škola je partner na projektu Policy Bridging Initiative koji sprovodi organizacija International Centre for Policy Advocasy (ICPA) u okviru tekućeg ciklusa programa Regional Research Promotion Programme (RRPP) za Zapadni Balkan koji finansira i sprovodi Univerzitet u Friborgu, Švajcarska.

Policy Bridging Initiative je inicijativa koja nastoji da obuči i osnaži grantije, istraživačke organizacije i institucije u okviru RRPP programa da se jasnije zalažu za policy kapacitete svojih projekata. Naime, RRPP tim sa sedištem u Švajcarskoj želeo je da unapredi zagovaračke afinitete organizacija i institucija čije su projekte podržali u periodu od 2014-2016. godine. Da bi to ostvarili, angažovali su trenerske eksperte iz ICPA, da kroz setove obuka, konsultacija i pisanih komentara na predloge praktičnih politika dodatno obuče  grantije RRPP fonda, kao i da njihove projekte rasterete akademskog pristupa i akcenat prenesu na zagovaranje konkretnih preporuka za delovanje donosilaca političkih odluka.

Kao rezultat dugogodišnje saradnje i delovanja u istoj oblasti, ICPA je angažovao BOŠ da bude ko-partner u sprovođenju ovog projekta. ICPA i BOŠ kroz Policy Bridging Initiative trenutno osnažuju kapacitete za sprovođenje 21 regionalnog projekta koji sprovode 63 institucije/organizacije iz Makedonije, BiH, Albanije, Kosova i Srbije. Projekat se realizuje u periodu septembar 2014 - avgust 2016. godine.

Vesti