PolitiKAS: Sertifikati u rukama VI generacije!

PolitiKAS: Sertifikati u rukama VI generacije!

Nakon razgovora sa više od 45 predavača, pohađana 44 predavanja, napisana 4 eseja, uspešno savladana 2 semestra nastave, polaznicama i polaznicima VI generacije obrazovnog programa PolitiKAS 19. maja 2015. godine svečano su dodeljeni sertifikati za uspešno završen program. Ukupno je dvadeset polaznika završilo program koji BOŠ već šest godina unazad realizuje u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer u Beogradu.

Svrha ovog programa je da aktivistima/kinjama političkih partija i civilnog sektora pruži dodatna znanja u oblasti politike, evropskih integracija i socio-ekonomoskog razvoja društva. Zajedno sa stručnjacima iz oblasti polaznici su tokom godinu dana razmenjivali znanja, argumente i iskustva, slušali i učili kako od predavača, tako i jedni od drugih.

Na dodeli sertifikata sa polaznicima su razgovarali Gordana Pilipović iz KAS-a i Milorad Bjeletić, izvršni direktor BOŠ-a. Nakon toga, specijalno predavanje, po izboru samih polaznika, održala je novinarka, Danica Vučenić. Tema završnog razgovora bila je: "Odgovornost prema javnosti - odnos medijske i političke profesije".

Konkurs za narednu generaciju polaznika/ca ovog programa biće raspisan u avgustu/septembru 2015. godine.

20. May 2015.