Predstavnici političkih partija iz regiona okupili su se na Srebrnom jezeru

Predstavnici političkih partija iz regiona okupili su se na Srebrnom jezeru

Beogradska otvorena škola, zajedno sa Fondacijom Konrad Adenauer i Fondacijom Eduardo Frei realizovala je devetu Regionalnu školu demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“ za predstavnike podmladaka relevantnih političkih partija iz regiona, koje su partneri sa Fondacijom Konrad Adenauer. Deveta Regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“ održala se i ove godine na Srebrnom jezeru, u periodu 6–10. jul 2015. godine.Na Srebrnom jezeru (Srbija) okupljeno je 20 mladih ljudi, predstavnika političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji zajedno pohađaju program unapređenja kapaciteta kroz interaktivna predavanja, radionice i treninge.

Treneri i predavači Beogradske otvorene škole i Fondacije Eduardo Frei  razgovarali su sa polaznicima o pitanjima i izazovima iz oblasti: timskog rada, osnovnih vrednosti demohrišćanskih partija i partija desnog centra, razgovarano je o razlikama koje postoje između civilnog društva i političkih aktera, načinima građenja koalicija i koordiniranje njima. Debata se vodila i oko izbornih sistema, organizacije vlasti i politike, kao i izazovima u vezi Evropske unije, njenog proširenja, kao i unutrašnjeg uređenja, pre svega pitanja Evropskog parlamenta i stranačke strukture u istom.

13. Jul 2015.