Aktivističke inicijative za promenu praksi i politika u zajednici – rezultati konkursa

Aktivističke inicijative za promenu praksi i politika u zajednici – rezultati konkursa

Nakon višemesečne selekcije, konkurs Fondacije za otvoreno društvo koji je bio usmeren ka pojedincima i njihovim projektnim idejama koje imaju nekonvencionalan pristup i nude inovativna rešenja za promene praksi i politika u zajednici, uspešno je završen. Na konkurs je pristiglo više od 500 prijava. Ovaj konkurs, kojim se u fokus stavljaju pojedinac i njegova rešenja, predstavlja svojevrstan zaokret u načinu rada.

S obzirom na veliko interesovanje i veliki broj kvalitetnih prijava, Komisija za odabir aktivističkih inicijativa je proces selekcije obavljala u tri zasebna kruga. Nakon veoma opsežne evaluacije projektnih ideja u poslednjem krugu selekcije, komisija za odabir aktivističkih inicijativa je donela konačnu odluku i izabrala ideje koje će biti podržane u 2016. godini. U sledećoj godini će biti podržano 12 inicijativa u različitim gradovima Srbije. Odabrane aktivističke inicijative pojedinaca će biti sprovođene uz podršku organizacija civilnog društva koje su pojedinci sami odabrali da ih podrže.

Kompletnu listu odobrenih projekata možete pogledati ovde.

Nakon konačne odluke, u ponedeljak, 29. februara, Fondacija za otvoreno društvo i Beogradska otvorena škola potpisale su ugovore o finansiranju projekata sa 12 građana i građanki Srbije koji će projekte sprovoditi u narednom periodu.

Pre samog potpisivanja ugovora, prisutne su pozdravile Jadranka Jelinčić, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo i Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole koje zajednički sprovode ovaj program podrške pojedincima. Tom prilikom je istaknuto da je ovaj konkurs predstavljao svojevrstan izazov za Fondaciju za otvoreno društvo i Beogradsku otvorenu školu jer je proces selekcije inicijativa pokazao da postoji veliki potencijal i spremnost građana da menjaju određene politike i rešavaju probleme u lokalnoj zajednici, s jedne strane, a s druge strane, ograničena sredstva za podršku koja onemogućavaju donatora da podrži sve kvalitetne inicijative. Nakon uvodnih obraćanja i svečanog potpisivanja ugovora, predstavnici odobrenih inicijativa i organizacija učestvovali su u radionicama o finansijskom upravljanju i izveštavanju projektom, kao i samom projektnom ciklusu, a koje su imale za cilj da otklone sve nedoumice i potencijalne poteškoće sa kojima bi se realizatori ideja mogli suočiti u toku sprovođenja svojih inicijativa. Svi odobreni projekti će biti sprovedeni do kraja 2016. godine.

29. Feb 2016.