PolitiKAS: Školom timskog rada u Šapcu otvoren program za VIII generaciju

PolitiKAS: Školom timskog rada u Šapcu otvoren program za VIII generaciju

Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Fondacija Konrad Adenauer (KAS) organizovali su Školu timskog rada, u hotelu „Sloboda“ u Šapcu, u periodu od 27. do 29. septembra, za polaznike i polaznice VIII generacije obrazovnog programa „PolitiKAS“.

Škola timskog rada bila je prilika da se polaznici i polaznice VIII generacije „PolitiKAS-a“ upoznaju kako međusobno, tako i sa organizatorima obrazovnog programa koji će narednih godinu dana pohađati. Ove godine program okuplja 25 polaznica i polaznika koji su aktivisti i aktivistkinje sedam političkih stranaka, ali su i predstavnici studentskih parlamenata i nevladinih organizacija.

Treneri na Školi timskog rada bili su Vesna Đukić, generalna direktorka BOŠ-a, Milorad Bjeletić, izvršni direktor BOŠ-a i Vladimir Pavićević, akademski savetnik BOŠ-a.

Polaznice i polaznici VIII generacije imali su priliku da nauče nešto više o komunikaciji i koordinaciji unutar tima, kao i konfliktima, interesima i donošenju odluka u timu. Naučili su kako se od grupe stvara politički tim, kakve uloge postoje i na koji način se donose odluke u istom. Imali su priliku da se upoznaju sa akademskim pisanjem shodno činjenici da je pisanje eseja jedna od obaveznih aktivnosti na obrazovnom programu koji pohađaju. Takođe, teme poput razvoju tima i liderstva bile su interaktivno obrađene na Školi.

Obrazovni program „PolitiKAS“ je namenjen mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju te vrednosti. Cilj ovog dvosemestralnog obrazovnog programa jeste da se polaznicima pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada, s jedne strane i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija, sa druge strane.

30. Sep 2016.