PolitiKAS: Završen jesenji semestar

PolitiKAS: Završen jesenji semestar
U utorak, 29. novembra, 2016. godine, polaznici obrazovnog programa PolitiKAS prisustvovali su poslednjem predavanju u jesenjem semestru, akademske 2016/2017. godine. Ovim predavanjem završena je nastava na oba Modula u jesenjem semestru - Politika I i Evropske integracije.

Na poslednjem predavanju u semestru, na Modulu Politika I, sa polaznicima je razgovarala Danica Vučenić na temu Mediji između informisanja i propagande, dok je na Modulu Evropske integracije sa polaznicima razgovarao švedski ambasador, Nj. E. gospodin Jan Lundin, na temu Da li je nordijski sistem saradnje primenljiv na Zapadnom Balkanu?

Polaznici obrazovnog programa su imali prilike da u jesenjem semestru razgovaraju sa različitim stručnjacima kroz deset blokova predavanja. Kratku pauzu pre početka drugog semestra, polaznici će iskoristiti za izradu eseja na zadate teme, koji predstavljaju jedan od zadataka na obrazovnom programu.

Predavanja na programu se nastavljaju u februaru 2017. godine, kada će polaznici imati prilike da nastave svoje aktivnosti na preostala dva Modula.

30. Nov 2016.