Dokaži talenat! maj, 2014 - mart, 2015.
Dokaži talenat! maj, 2014 - mart, 2015.

Projekat "Dokaži talenat! - Stručna podrška u radu Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata" je imao za cilj nastavak pružanja usluga karijernog vođenja i savetovanja koje su neophodne za potpuni razvoj potencijala mladih talenata, stipendista Fonda za mlade talente.Ovaj projekat je imao za cilj da najpre kroz pružanje usluga karijernog informisanja (socijalnih mreža, veb platforme), karijernog savetovanja (individualnog i onlajn), radionica za profesionalni razvoj i jačanja saradnje sa poslodavcima putem organizovanja jednodnevnih susreta i programa praksi omogući mladim talentima sticanje znanja i veština koja im nedostaju, a neophodna su im za pozicioniranje na tržištu rada, a samim tim i za sve buduće radne angažmane.

Pored usluga koje su usmerene ka unapređenju znanja i veština, grupa aktivnosti koja se tiče jačanja sa poslodavcima je usmerena na praktičnu primenu pruženih znanja, najpre kroz direktne, neposredne jednodnevne susrete sa zaposlenima u kompanijama, institucijama, organizacijama, a zatim i kroz programe radnih praksi. Celokupni paket usluga karijernog vođenja i savetovanja ima za cilj stvaranje realnih perspektiva za povećanje zapošljivosti mladih talenata na tržištu rada.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije do 12. marta 2015. godine.

Vesti