Pružanje administrativno-tehničke podrške u izradi Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, jun 2008 – januar 2009. godine
Pružanje administrativno-tehničke podrške u izradi Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, jun 2008 – januar 2009. godine

Nakon što je Vlada RS usvojila Nacionalnu strategiju za mlade (NSM) 9. maja 2008. godine, Beogradska otvorena škola počela je da pruža podršku Ministarstvu omladine i sporta u kreiranju Akcionog plana za NSM, koji je usvojen u januaru 2009. godine.

Vesti