Stručno-tehnička podrška karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja, jun 2011 – april 2012. godine
Stručno-tehnička podrška karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja, jun 2011 – april 2012. godine

Kroz četvrti projekat stučno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta (jun 2011 - april 2012.) Tim za podršku pružao je dvostruku podršku aktivnostima Ministarstva: kroz Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata i kroz pružanje institucionalne podrške Sektoru za omladinu.

Vesti