Stručno-tehnička podrška karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja, kao i promocija institucionalnog okvira omladinske politike
Stručno-tehnička podrška karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja, kao i promocija institucionalnog okvira omladinske politike

III projekat stručno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta trajao je od juna 2010. godine do maja 2011. godine. Tim za podršku pružao je dvostruku podršku aktivnostima Ministarstva: kroz Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata i kroz pružanje institucionalne podrške Sektoru za omladinu.

Vesti