P4OCD - Delotvorno i odgovorno učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja praktičnih politika u Srbiji
P4OCD - Delotvorno i odgovorno učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja praktičnih politika u Srbiji

Opšti cilj P4OCD projekta je doprinos postizanju standarda dostojanstvenog rada u Srbiji kroz osnaživanje predstavnika organizacija civilnog društva, korisnika grantova Solidar Suisse, za upotrebu predloga za praktičnu politiku, ključnog instrumenta za inkluzivno i transparentno kreiranje praktičnih politika u Srbji.

Specfični ciljevi P4OCD projekta su:

  1. Unaprediti znanja i veštine 24 predstavnika iz 10 organizacija civilnog društva, korisnika grantova Solidar Suisse za pisanje predloga za praktičnu politiku
  2. Stvoriti mrežu praktično-političkih savetnika i istraživača iz organizacija civilnog društva

 

Kroz projekat će se osnažiti kapaciteti pojedinaca, samim time i organizacija civilnog društva iz kojih dolaze, za delovanje u mreži praktične politike i uticaj na donosioce odluka u sledećim praktičnim politikama:

  1. Unapređenje zapošljavanja mladih
  2. Doprinos boljem sprovođenju propisa iz oblasti rada i radnog prava
  3. Unapređenje socijalnog dijaloga na lokalnom nivou o pitanju restrukturiranja javnih preduzeća

Aktivnosti na P4OCD projektu:

  1. Individualne konsultativne radionice – na kojima će profesionalni tim BOŠa obaviti pojedinačne konsultacije sa predstavnicima svih organizacija civilnog društva uključenim u projekat o temama i problemima kojima će se baviti u okviru svojih projekata i načinima na koji bi trening za pisanje predloga za praktične politike mogao da pomogne izvođenju tih projekata
  2. Trening za pisanje predloga za praktične politike - Cilj ove obuke je da učesnicima pruži znanja i izvore koji su potrebni kako bi razvijali veštinu pisanja delotvornih predloga za praktičnu politiku u oblastima delovanja svojih organizacija.

P4OCD projekat se izvodi u dva intervala: 1. decembar 2013.  –  31. mart  i 1. jun - 31. novembar 2014. godine.

Vesti