Unapređenje saradnje u oblastima omladine i sporta: perspektive i mogućnosti za R. Srbiju
Unapređenje saradnje u oblastima omladine i sporta: perspektive i mogućnosti za R. Srbiju

Tim Beogradske otvorene škole će u narednih 9 meseci realizovati projekat "Unapređenje saradnje u oblastima omladine i sporta: perspektive i mogućnosti za Republiku Srbiju" uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Projekat ima za cilj unapređenje međunarodne saradnje u oblastima omladine i sporta putem pružanja administrativno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta.Realizacija ovog projekta doprinosi uspešnoj međunarodnoj saradnji, kao i podsticanju umrežavanja mladih i predstavnika za mlade. Sveukupno, projektne aktivnosti će omogućiti veću vidljivost programa i projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, sportskih udruženja i jedinica lokalne samouprave u oblastima omladinske i sportske saradnje.

Beogradska otvorena škola će sprovoditi aktivnosti koje se tiču bilateralne saradnje Republike Srbije koja obuhvata prijeme stranih delegacija, u aktivnostima u vezi sa osnivanjem Unije mladih Zapadnog Balkana, u aktivnostima OEBS omladinskih ambasadora, u podizanju kapaciteta udruženja mladih i za mlade u pripremi za Erazmus+ program – info dani, analizi postojećih iskustava u sprovođenju programa Erazmus+, realizaciji studijskih putovanja za mlade, kao i u unapređenju sportske saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou, a putem javnih događaja o napretku i rezultatima u sportskoj saradnji.

Projekat će biti realizovan do 1. marta 2016. godine, a u saradnji sa Grupom za međunarodnu saradnju. Ovim projektom BOŠ nastavlja dugogodišnju i uspešnu saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta.

Vesti