MUSTRA III – Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada - Kampanja zagovaranja primene preporuka iz sažetog predloga praktične politike

MUSTRA III – Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada - Kampanja zagovaranja primene preporuka iz sažetog predloga praktične politike

MUSTRA III – Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada - Kampanja zagovaranja primene preporuka iz sažetog predloga praktične politike 

BOŠ je kroz svoje brojne prethodne projekte izgradio stabilnu mrežu srednjih (stručnih) škola iz čitave Srbije sa kojima sarađuje, a u aktivnoj komunikaciji sa njima, u odnosu na njihove potrebe i planove, usmerava i razvija svoje projekte. Projekat MUSTRA III nastoji da doprinese unapređenju praktično političkog okvira u oblasti usaglašavanja sistema srednjeg obrazovanja i tržišta rada, a u cilju podizanja zapošljivosti mladih i olakšavanja njihovog prelaska iz sveta obrazovanja u svet rada.

Projekat se nadovezuje na rezultate prethodna dva projekta, MUSTRA I i MUSTRA II koje je BOŠ realizovao tokom 2013. i 2014. godine.

BOŠ tim će se kroz ovaj projekat baviti zagovaranjem primene praktično političkih preporuka za kreiranje upisne politike u srednje stručne škole u cilju lokalnog održivog razvoja u  domenu nadležnosti dve školske uprave.

Projekat će se realizovati u periodu od 1. maja do 30. novembra 2015. godine, uz podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji

Vesti