Ministarstvo omladine i sporta

Beogradska otvorena škola od juna 2008. godine, kroz Tim za podršku, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta sprovodi projekte stručne i tehničke podrške u realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade i Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji.

Od tada, pa do danas BOŠ je značajno doprineo kako izgradnji  institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, sistema karijernog vođenja i savetovanja, tako i  procesu sprovođenja i promocije normativnih i strateških dokumenata od značaja za mlade.